Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

Aké sú práva pacienta – aké sú práva zdravotníckeho pracovníka?

Zdravotnícky pracovník a  pacient by mali byť vo vzájomne rovnocennom vzťahu. Situácia, kedy sa viac zdôrazňujú práva jedného z nich na úkor druhého nie je dobrá. Aké sú však tieto práva v skutočnosti? Poznať odpoveď na uvedenú otázku je veľmi dôležité. Domnienky a dohady môžu totiž v praxi generovať veľké problémy.

Obsahom modulu je vysvetlenie katalógu práv pacienta a práv zdravotníckych pracovníkov s poukázaním na ich vzájomné interakcie. Cieľom modulu je vysvetliť účastníkom ako má byť z právneho a etického hľadiska správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorá bude rešpektovať osobnostné práva pacienta. Ďalším cieľom je vysvetliť obsah práv zdravotníckych pracovníkov. Absolvent modulu by mal byť v praxi schopný rozlíšiť oprávnené nároky pacienta od jeho „vrtochov“. Absolvent by mal byť súčasne schopný postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti eticky a v súlade s predpismi upravujúcimi osobnostné práva fyzických osôb.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


« späť na zoznam tréningov »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi