Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

Ako vyzerá správne „právne zabezpečené“ zdravotnícke zariadenie? (upozornenie na špecifické riziká pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti)

Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti charakterizuje nielen kvalita a odbornosť zdravotnej starostlivosti ale aj kvalita starostlivosti o pacienta, zabezpečenie dodržiavania pacientských práv v priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti, či správne vedenie príslušnej dokumentácie, zabezpečenie prevencie pred vznikom škôd. Všetky tieto znaky charakterizujú poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Cieľom modulu je ponúknuť účastníkovi komplexnú (všeobecnú) štruktúru správneho právneho nastavenia zdravotníckeho zariadenia. V rámci modulu je účastník upozornený na základné právne podmienky, ktoré musí poskytovateľ pre svoje riadne fungovanie spĺňať. Na tento modul je možné nadviazať osobitné moduly, ktoré sa orientujú na špeciálne druhy zdravotníckych zariadení.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


« späť na zoznam tréningov »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi