Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Činnosť

Zóna pre členov

Nová registrácia

Certifikácia

 

Vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom môžme označiť ako spojené nádoby. Obaja sa potrebujú, jeden bez druhého de facto nemôžu „existovať“.


Samotná skutočnosť nevyhnutnej existencie tohoto vzťahu však ešte nič nevypovedá o kvalite a obsahu tohoto vzťahu.
 
Zdravotníctvo ako systém neodvratne speje do stavu, kedy si každý z nás bude za zdravotnú starostlivosť priplácať. Tým bude zdravotná starostlivosť získavať stále viac „obchodný“ rozmer, čo nepochybne vyvolá u pacientov aj obchodné správanie. Nakoniec, takéto správanie u pacientov môžme pozorovať už aj dnes.


Obchodné správanie sa prejavuje zvažovaním ponuky na základe ceny, ponúkanej kvality, či na základe referencií od iných „spotrebiteľov“ (pacientov).

Predpoklady pre migráciu pacientov medzi rôznymi poskytovateľmi máme zákonom zakotvené už dnes. Reálne kontúry však začne nadobúdať až postupným presadzovaním priamych platieb.

Úspech poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je priamo závislý od kvality služieb ktoré ponúka a od referencií, ktoré je možné na neho získať.


Pojem „kvalita“ má široký obsah. Nie je to len odborná zručnosť personálu, ale aj celkové nastavenie komunikácie s pacientom, dodržiavanie bioetických a právnych zásad vo vzťahu k pacientovi, prepracovaný systém ochrany osobných údajov pacienta, správne vedenie zdravotnej dokumentácie. Takéto komplexné nastavenie fungovania poskytovateľa:


Zo správneho nastavenia poskytovateľa má priami profit on sám (ekonomický, morálny, statusový) a rovnako aj jeho pacient. Spokojný pacient nemá dôvod na zmenu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Predmetom certifikácie realizovanej Komorou je posúdenie, či nastavenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spĺňa kritéria na to, aby sme ho mohli označiť ako zariadenie „PATIENT FRIENDLY“. Poskytovatelia, ktorí tieto kritéria spĺňajú získajú certifikát, ktorí vo vzťahu k ich pacientom prezentuje ich kvalitu.

Viac o Certifikácií, jej znakoch a výhodách nájdete v sekcii „Certifikácia“.
 

Vzdelávanie | Certifikácia | pravo-medicina.sk | Projekty | Odporúčame | Galéria