Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Konferencie

DISKUSIA: Surogačné materstvo - prijateľná forma ľudskej reprodukcie? (december 2011)

Surogačné materstvo alebo náhradné materstvo je jednou z techník reprodukčnej medicíny, ktorá predstavuje riešenie pre neplodné páry (ženy), ktoré nemôžu donosiť vlastné dieťa. Od iných techník, akými sú umelá inseminácia alebo in vitro oplodnenie sa odlišuje tým, že angažuje tretiu osobu tj. náhradnú (surogačnú) matku, ktorá na základe zmluvy uzavretej s objednávateľským párom vynosí dieťa pre tento pár, pričom sa zmluvou zaväzuje “previesť” rodičovské práva na objednávateľov. Môže ísť o jej biologické dieťa, pokiaľ je surogačná matka umelo inseminovaná resp. je darkyňou vajíčka (čiastočná surogácia) alebo sa využije genetický materiál objednávateľského páru (úplná surogácia).

Náš právny poriadok inštitút náhradného materstva nepozná. Dokonca ho vylučuje ustanovením paragrafu 82 ods. 1: “ Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila.”  Rovnaké ustanovenie nájdeme, aj v českom nedávnom schválenom Občianskom zákonníku, ktorý ale pre náhradné materstvo pri úprave osvojenia v par. 799 OZ stanovuje výnimku zo zákazu osvojenia blízkych osôb v priamom rade.  Osobitná úprava náhradného materstva neexistuje.

Dilemy spojené s touto metódou nemožno uzavrieť len do rámca absencie právnej regulácie. Ak by sme sa rozhodli ísť cestou úpravy, aký prístup si zvoliť? Ako upraviť odmenu matky v zmluvách o surogácii? Ako a na akom základe vymáhať “prevod” rodičovských práv? Má štát zaručiť prípustnosť všetkých dostupných reprodukčných metód za účelom možnosti realizácie práva na reprodukciu (right to procreation)?  Akým spôsobom riešiť spory o zverenie dieťaťa do opatery medzi objednávateľmi a surogačnou matkou, ktorá sa odmieta dieťa vzdať? Akú váhu prikladať väzbe surogačnej matky na dieťa vytvorenej počas tehotenstva? Alebo je tento spôsob krokom k depersonalizácii reprodukcie a inštrumentalizácii človeka (surogačnej matky, dieťaťa)? Otázok spojených s touto témou je nemálo.

 

Odpovede  na niektoré z nich sme sa pokúsili nájsť s pozvanými hosťami, odborníkmi z oblasti práva, psychológie a etiky, ktorými boli:

 

Diskusia sa uskutočnila 7. decembra 2011 o 14.00 na Právnickej fakulte UPJŠ (Kováčska 30) v miestnosti  P14.

 

Diskusiu podporila: 

Fotografie k zobrazeniu

   

« späť na Konferencie »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi