Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Konferencie

DISKUSIE: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012 (október-december 2012)

   GENERÁLNY PARTNER                                 PARTNER

 

 

 

 

 

Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z. pripravuje v priebehu mesiacov október – december 2012  v odbornej spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach projekt  UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012.

 

Zmyslom projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012 je vzdelávať inovatívnou formou a poskytnúť vzdelanie, ktoré  prekračuje sterilitu jednotlivých odborov a ukáže študentom a odbornej verejnosti  komplexnosť a zložitosť reálnej praxe, a tak vytvorí priestor pre pomenovanie problematických oblastí a hľadanie východísk.

 

Ďalší cieľom je efektívne prepájať prax s akademickou pôdou, sieťovať odborníkov, vytvárať pre nich možnosti nadväzovania spolupráce a výmeny kontaktov.

 

Všetky diskusie budú vedené interaktívnym spôsobom. Hlavnými aktérmi sú 3 až 5 pozvaní diskutéri z rôznych oblastí (právo – medicína – farmácia – psychológia – ekonómia – bioetika – filozofia/teológia...), ktorí sa vyjadria k téme diskusie. Pnutie názorov medzi nimi samotnými, čo sa cielene moderátorom prenáša na zúčastnené publikum, motivuje publikum k tomu, aby do diskusie zasahovalo svojimi podnetmi a otázkami. 

 

Účasť odborníkov zároveň umožní  vytvorenie platformy odbornej debaty o skutočných prípadoch, ktorá študentom dovolí nahliadnuť do praxe a zasadiť poznatky získané počas štúdia do širších súvislostí. Prepojenie odborníkov a pedagógov z rôznych oblastí umožní aj im obohatiť sa o nové poznatky, názory a prístupy, ktoré budú môcť následne aplikovať pri výučbe a v praxi, z čoho budú môcť čerpať ďalšie skupiny študentov, pacientov a odborná verejnosť.

 

Témy diskusií


V rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012 budú zrealizované štyri diskusie v príjemných priestoroch Historickej auly Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, vždy so začiatkom o 15:30. Diskutéri v debatnom paneli budú debatovať na tieto témy:

 

1. diskusia: Bolo by možné liečiť bez liekov?  (23. október 2012 o 15.30 hod.)


2. diskusia: Je najlepší liek lacný liek? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov  (7. november 2012 o 15.30 hod.)


3. diskusia: Môže byť reklama liekom pre liek? (21. november 2012 o 15.30 hod.)


4. diskusia: Čo ťa nezabije, to ťa posilní – platí to aj v zdravotníctve? (5. december 2012 o 15.30 hod.)

Fotografie k zobrazeniu

   

« späť na Konferencie »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi