Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

Etické princípy a právne normy týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti

Postavenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  sa po roku 1989 výrazne zmenilo. Došlo k privatizácii ambulantnej sféry, pričom lekári  (zdravotnícki pracovníci) sa ocitli v spleti rôznorodých právnych vzťahov regulovaných množstvom právnych predpisov rôznorodej povahy. Na jednej strane sú dnes subjektmi súkromného práva, no na druhej strane podliehajú štátnej regulácii predovšetkým v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a jej financovania.

Cieľom tohoto kurzu je uviesť účastníka do základov právnej teórie,  t.j. účastník sa dozvie ako rozumieť termínom:

Nadobudnuté poznatky účastníci následne aplikujú pri poznávaní právnych noriem verejnoprávnej povahy, ktoré sa vzťahujú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej financovanie ako aj najzásadnejšie normy súkromného práva upravujúce postavenie lekára (občiansky a obchodný zákonník). Cieľom  je poskytnúť základnú orientáciu v právnych normách, ktoré ovplyvňujú výkon lekárskej praxe.
Prvý kurz uzatvára prehľad základných princípov v bioetike. Najmä princíp:

Významné sú hlavne preto, lebo sa univerzálne uplatňujú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo všetkých vyspelých štátoch.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


« späť na zoznam tréningov »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi