Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

Informácie o zdravotnom stave a zdravotná dokumentácia

Pacientovmu právu na informácie o jeho zdravotnom stave prislúcha povinnosť zdravotníckeho pracovníka tieto informácie poskytnúť. Zdravotný stav pacienta je zachytený v zdravotnej dokumentácii. Informácie často požaduje nielen pacient, ale aj iné osoby. Aké sú povinnosti zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním informácií o pacientovi? Ktoré informácie je zdravotnícky pracovník povinný pacientovi oznámiť a kedy tak má urobiť? V prípade, že zdravotnú starostlivosť poskytuje tím zdravotníckych pracovníkov, kto z nich má informácie poskytovať?

Obsahom modulu je vysvetlenie obsahu pacientovho „práva na informácie“, určenie jeho hraníc a spôsobu výkonu. Druhou časťou modulu sú otázky správneho vedenia zdravotnej dokumentácie, formy zdravotnej dokumentácie a informácie o chystaných zmenách v rámci projektu eHealth. Absolvent modulu by mal byť v praxi schopný rozhodnúť, ktoré informácie ktorým osobám musí poskytnúť, akým spôsobom a v akom rozsahu tak má urobiť. Súčasne by mal byť schopný eliminovať nedostatky, ktoré sú najviac frekventované pri vedení zdravotnej dokumentácie. Tento modul je vhodné absolvovať spoločne s modulom „Inštitút povinnej mlčanlivosti a jeho aplikačné problémy“.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede.  Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


« späť na zoznam tréningov »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi