Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

Informovaný súhlas a súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Informovaný súhlas je jedným zo základných inštitútov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Správne pochopenie jeho obsahu a správne aplikovanie príslušných zákonných ustanovení v medicínskej praxi je jazýčkom na váhach dovolenosti zásahu do integrity pacienta. Zanedbanie informovaného súhlasu môže mať ďalekosiahle následky.

Obsahom modulu je vysvetlenie zásad na ktorých je budovaný informovaný súhlas, rozdelenie subjektov a ich postavenia v procese získavania informovaného súhlasu, formy súhlasu, jeho náležitosti a upozornenie na riziká ktoré sa najviac prejavujú v praxi. Účastník je oboznámený aj s výnimkami na základe ktorých je možné poskytovať zdravotnú starostlivosť aj bez súhlasu pacienta. Účastník modulu po jeho absolvovaní by mal vedieť v praxi postupovať tak, aby v prostredníctvom správneho aplikovania informovaného súhlasu chránil nielen pacienta, ale aj samotného poskytovateľa.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede.  Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky. 

 


 


« späť na zoznam tréningov »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi