Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

Inštitút povinnej mlčanlivosti a jeho aplikačné problémy

Každá osoba má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti  právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jej zdravotného stavu a skutočnostiach súvisiacich s jej zdravotným stavom. Údaje o zdravotnom stave tvoria najintímnejšiu súčasť súkromia fyzickej osoby. Z týchto hodnotových základov vychádza aj koncepcia povinnej mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov. Mlčanlivosť je esenciálnym znakom vzťahu lekár – pacient, bez ktorého by pri  poskytovaní zdravotnej starostlivosti  chýbala potrebná dôvera. Je táto povinnosť absolútna, alebo  z nej existujú výnimky? Aké sú následky porušenia povinnosti.

Obsahom modulu je vysvetliť jeden zo základných princípov uplatňujúcich sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V rámci modulu je účastník oboznámený s obsah povinnosti, sankciami za jej porušenie a zároveň rieši konkrétne modelové situácie ktoré sa v praxi vyskytujú (informovanie verejnosti o zdr. stave pacienta – verejne osoby/súkromné osoby, mlčanlivosť vo vzťahu k súdu, orgánom činným v trestnom konaní, mlčanlivosť vo vzťahu k príbuzným pacienta..). Rovnako sú diskutované výnimky z mlčanlivosti a ich rozsah. Absolvent modulu by mal byť schopný v praxi postupovať tak, aby neporušoval povinnosť mlčanlivosti. Tento modul je vhodné absolvovať spoločne s modulom „Informácie o zdravotnom stave a zdravotná dokumentácia“.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


« späť na zoznam tréningov »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi