Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Konferencie

KONFERENCIA: Aké princípy vládnu zdravotníctvu? (apríl 2013)

Princípy sú základom pre tvorbu pravidiel a pre fungovanie spoločnosti. Medzi ich proklamovanou prítomnosťou a ich reálnym uplatňovaním v praxi zdravotníctva však môže existovať disproporcia. Transparentnosť  pri tvorbe legislatívy a právna istota? Solidarita? Ochrana vlastníctva, či povinnosť liečiť bez ohľadu na ekonomickú stratu? Kvalita liečby v optike obmedzenosti zdrojov? Ochrana osobnosti pacienta? Vyrovnávanie šancí zdravotne postihnutých?

Záštitu nad konferenciou prevzala MUDr. Darina Sedláková, MPH – riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku, primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. a JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR a účastníci konferencie si mohli vypočuť príspevky popredných odborníkov z oblasti práva, ekonómie, bioetiky, morálnej teológie a medicíny Slovenska a zahraničia medzi ktorými nechýbal MUDr. Marián Kollár (prezident Slovenskej lekárskej komory), PharmDr. Ondrej Sukeľ (1.viceprezident Slovenskej lekárnickej komory), MUDr. Miroslav Mikolášik (poslanec Európskeho parlamentu), doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., Ing. Vladimír Petrovič, JUDr. Mgr. Jana Srníková, JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD., JUDr. Ondrej Škodler, MUDr. Peter Bandura, PhD., JUDr. Dušan Podolský, doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., et. PhD., Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD., Mgr. Martin Schimmer, JUDr. Jana Marečková, prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., JUDr. Katarína Belešová, MPH., PharmDr. Ing. Ivona Malovecká, Dr. Vladimír Mičieta, MUDr. Jozef Weber, doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., JUDr. Ivan Humeník, PhD., Ing. Vladimír Synek, CSc., doc.ThDr. Ing. Inocent M. Szaniszló, PhD., OP, JUDr. Adam Doležal, LL.M., Assoc. Prof. Jitse P van Dijk, MD., PhD., LL.M., doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et. PhD., Mgr. Adriana Jesenková, PhD., Mgr. Adriana Švirková, Ing. arch. Radoslav Herda, MUDr. Darina Sedláková, MPH., JUDr. Lucia Madleňáková, doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD., Mgr. Iveta Lazorová, PhDr. Mária Humeníková, Gijs van Dijck, LL.M., PhD., MUDr. Branislav Sepeši, Mgr. Radek Policar, Mgr. Petra Melotíková, MUDr. Mgr. Jolana Tešínová, prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., PhDr. Katarína Šiňanská, PhD., JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

Príspevky prednášajúcich boli publikované v medzinárodnom zborníku, ktorý vydalo vydavateľstvo EUROKODEX.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 11.-12.4.2013 v Konferenčnej sále VERITAS na Dominikánskom námestí v Košiciach.

Viac o konferencii nájdete na samostatnej stránke konferencie: http://www.konferencia.medius.sk

Fotografie k zobrazeniu

   

« späť na Konferencie »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi