Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

O komore

Zóna pre členov

Nová registrácia

Kto môže byť členom

 

Komora združuje právnické osoby a plnoleté fyzické osoby, ktorým sú blízke ciele Komory. Komora rozlišuje dva druhy členstva – riadne a čestné. Postavenie, práva a povinnosti členov upravujú Stanovy Komory.

Riadnymi členmi sú osoby, ktorých za riadnych členov prijalo Valné zhromaždenie  a ktoré sa priamo podieľajú na realizovaní činností Komory. Riadni členovia tvoria Valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom Komory. Vo zvyšku sú oprávnenia riadnych členov rovnaké ako oprávnenia čestných členov.

Čestným členom sa môže stať akákoľvek  právnická osoba alebo plnoletá fyzická osoba ktorá súhlasí so Stanovami Komory,  vyplnila registračný formulár  (teda „požiadala o členstvo“) a zaplatila členské. Podmienkou členstva nie je vzdelanie právnického alebo zdravotníckeho charakteru, teda členmi môžu byť aj osoby, ktoré takéto vzdelanie nemajú, resp. ktoré vykonávajú svoju činnosť mimo oblasť medicíny, či práva. Čestné členstvo vzniká zaplatením členského na účet Komory. Kdekoľvek sa na stránkach tohto portálu používa pojem „členstvo“ má sa na mysli čestné členstvo.

Člen môže v priebehu trvania svojho členstva  využívať všetky benefity, ktoré mu Komora ponúka.
Čestný člen má právo:

 Právnická osoba ako člen Komory


Členom môže byť právnická osoba bez ohľadu na svoju právnu formu (o.z., n.o., s.r.o., a.s. družstvo, v.o.s. a podobne). V prípade členstva právnickej osoby sa však toto členstvo deleguje na vybrané fyzické osoby, ktoré táto osoba špecifikuje pri vypĺňaní registračného formulára. Takto určených osôb môže byť neobmedzené množstvo.

Príklad:     za člena sa hlási spoločnosť Lekár s.r.o.. Pri vypĺňaní formuláru spoločnosť Lekár s.r.o. určí, že jej členstvo sa deleguje na jej konateľa MUDr. Múdreho a zamestnankyňu MUDr. Precíznu. Členom Komory je teda spoločnosť Lekár s.r.o. a  nositeľom členských oprávnení sú za tohto člena  MUDr. Múdry a MUDr. Precízna. Označenie člena potom znie: MUDr. Múdry za Lekár s.r.o. alebo MUDr. Precízna za Lekár s.r.o..

Takéto nastavenie členstva právnickej osoby umožňuje náklad na členské zúčtovať ako náklad v účtovníctve člena.

Viac sa o podmienkach členstva a výške členského dozviete v submenu „Podmienky členstva“.
 

Poslanie | Základné informácie | Organizačná štruktúra | Dokumenty Komory | Kto môže byť členom | Prečo byť členom (výhody) | Podmienky členstva | Zoznam členovRegistrácia nového člena