Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Činnosť

Zóna pre členov

Nová registrácia

Odporúčame

 

Z množstva zdrojov a internetových stránok dávame do vašej pozornosti:

 

www.pravo-medicina.sk - informačný portál o medicínskom práve a biomedicíne

www.zdravotnickepravo.info - stránka internetového projektu Ústavu státu a práva AV ČR

www.health.gov.sk– MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

www.udzs.sk - ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

www.sukl.sk - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

www.uvzsr.sk - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

www.nrsr.sk - NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

www.vlada.sk - VLÁDA SR

www.justice.gov.sk - MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR

www.vop.gov.sk - KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

www.dataprotection.gov.sk - ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

www.civil.gov.sk -SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY

www.orsr.sk - OBCHODNÝ REGISTER

www.zrsr.sk - ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER

www.zbierka.sk - ELEKTRONICKÁ ZBIERKA ZÁKONOV

www.bioethics.com - portál sumarizujúci actuality z bioetiky

www.mzcr.cz - ministerstvo zdravotníctva ČR

www.uoou.cz - Urad na ochranu osobných údajov ČR

www.zdn.cz - Zdravotnícke noviny ČR online

www.lekom.sk - Slovenská lekárska komora

www.skzl.sk - Slovenská komora zubných lekárov        

www.slek.sk - Slovenská lekárnická komora

Vzdelávanie | Certifikácia | pravo-medicina.sk | Projekty | Odporúčame | Galéria