Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

O komore

Zóna pre členov

Nová registrácia

Organizačná štruktúra

 

PERSONÁLNE OBSADENIE

 

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

• Výkonný riaditeľ Komory pre medicínske právo - MEDIUS

Email: ivan.humenik@medius.sk

 

Mgr. Pavol Boka

• Projektový manažér

• Vzťahy s partnermi

Email: pavol.boka@medius.sk

Tel.: +421 910 908 256

 

Ing. Miriama Tomková

• Projektový manažér

• Komplexná starostlivosť o elearningový portál e-medius.sk

• Marketing

Email: miriama.tomkova@medius.sk

Tel.: +421 948 342 800

 KORPORÁTNE ORGÁNY

Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené zo všetkých riadnych členov združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje formou uznesenia o záležitostiach, ktoré sú stanovami určené do jeho kompetencie. Zasadnutia Valného zhromaždenia zvoláva výkonný riaditeľ podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok.

 

Výkonný riaditeľ
 Riaditeľ je štatutárny orgán Komory. Jeho úlohou je riadiť Komoru a konať v jej mene voči tretím osobám.

 

 


Poslanie | Základné informácie | Organizačná štruktúra | Dokumenty Komory | Kto môže byť členom | Prečo byť členom (výhody) | Podmienky členstva | Zoznam členovRegistrácia nového člena