Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Certifikácia

Zóna pre členov

Nová registrácia

Čo je to PATIENT FRIENDLY?

 

Vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom môžme označiť ako spojené nádoby - jeden bez druhého de facto nemôžu „existovať“.

Zdravotníctvo ako systém speje do stavu, kedy si každý z nás bude za zdravotnú starostlivosť priplácať. Tým bude táto služba získavať stále viac „obchodný“ rozmer, čo vyvolá u pacientov aj obchodné správanie. Obchodné správanie sa prejavuje zvažovaním ponuky na základe ceny, ponúkanej kvality a hlavne na základe referencií od iných „spotrebiteľov“ (pacientov). Veľkú úlohu zohráva aj meno a dobrá povesť poskytovateľa.  Predpoklady pre migráciu pacientov medzi rôznymi poskytovateľmi máme zákonom zakotvené už dnes. Certifikácia pomáha poskytovateľovi zhodnotiť jeho značku a pacientovi pomáha vybrať si toho najlepšieho poskytovateľa u ktorého má istotu kvality.Čo je to “PATIENT FRIENDLY“?

“PATIENT FRIENDLY“ zdravotnícke zariadenie je priestorom profesionálneho vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom. Je to koncepcia WIN – WIN.  Je to zariadenie, ktorého personál je oboznámený so svojimi úlohami, kompetenciami, pozná svoje práva a povinnosti a predovšetkým pozná práva pacienta. „PATIENT FRIENDLY“ znamená rovnocennú a komunikáciu lekára voči pacientovi, v ktorej sa pacient jemu zrozumiteľným spôsobom dozvedá o svojom zdravotnom stave a o navrhovaných možnostiach jeho zlepšenia. PATIENT FRIENDLY znamená, že personál rešpektuje informovaný súhlas pacienta a zaručuje ochranu jeho osobných údajov. PATIENT FRIENDLY znamená, že pacient rozumie systému priamych platieb, ktoré od neho poskytovateľ požaduje a za každú platbu dostane transparentný daňový doklad. PATIENT FRIENDLY je spôsob postupu, ktorý šetrí čas pre pacienta a pre poskytovateľa, systém, ktorý sa vyznačuje organizáciou objednávania na vyšetrenie.

Zo správneho nastavenia poskytovateľa má priami profit on sám (ekonomický, morálny, statusový) a rovnako aj jeho pacient. Spokojný pacient nemá dôvod na zmenu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

 Prečo certifikácia?

Úspech poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je priamo závislý od kvality služieb ktoré ponúka a od referencií, ktoré je možné na neho získať. Nestačí, že zdravotnícke zariadenie funguje na profesionálnej báze a že sa dodržiavajú všetky právne a etické normy. Je nevyhnutné, aby kondícia poskytovateľa bola potvrdená nezávislým subjektom.

Certifikácia “PATIENT FRIENDLY“ je významný komunikačný nástroj poskytovateľa voči jeho pacientom a hlavne voči jeho potenciálnym pacientom. Certifikát “PATIENT FRIENDLY“ pacientovi signalizuje, že prostredie v ktorom mu bude poskytovaná zdravotná starostlivosť spĺňa kritéria garancie jeho práv a že zdravotnícky personál je pripravený poskytnúť mu službu lege artis.

 Predmet certifikácie

Predmetom certifikácie realizovanej Komorou je posúdenie, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spĺňa kritéria na to, aby sme ho mohli označiť za zariadenie “PATIENT FRIENDLY“.  Poskytovatelia, ktorí tieto kritéria spĺňajú získajú certifikát, ktorí vo vzťahu k ich pacientom prezentuje ich kvalitu.

Pojem „kvalita“ má široký obsah. Nie je to len odborná zručnosť zdravotníckeho personálu, ale aj celkové nastavenie komunikácie s pacientom, dodržiavanie etických a právnych zásad vo vzťahu k pacientovi, prepracovaný systém ochrany osobných údajov pacienta, správne vedenie zdravotnej dokumentácie. Takéto komplexné nastavenie fungovania poskytovateľa:

Úspešné certifikačné konanie je zavŕšené odovzdaním certifikátu “PATIENT FRIENDLY“ ktorým je poskytovateľ oprávnený označiť svoje zdravotnícke zariadenie.

 Čo je to PATIENT FRIENDLY? | Podmienky certifikácie | Poplatky za certifikáciu | Prihláška na certifikáciu | Zoznam certifikovaných poskytovateľov