Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

Právne-etické-ekonomické aspekty dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Zdravotná starostlivosť je služba ktorá sa poskytuje na báze dobrovoľnosti (až na niektoré výnimky). Je teda pre ňu charakteristický zmluvný princíp. Je poskytovateľ povinný za každých okolností uzatvoriť s pacientom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti? Je možné uzatvorenú dohodu ukončiť? Akým spôsobom? Je rozdiel medzi uzatvorením dohody a poskytnutím starostlivosti? Čo všetko môže dohoda o zdravotnej starostlivosti obsahovať a ký to má význam pre poskytovateľa a pacienta?

Cieľom modulu je vysvetliť účastníkom základné znaky vzťahu poskytovateľ – pacient a poukázať predovšetkým na súvisiace aspekty ktorými sú spotrebiteľské práva pacienta vo vzťahu k poskytovateľovi, etické a ekonomické rozmery dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zároveň je cieľom ozrejmiť účastníkom obsah dohody a rozsah vzájomných práv a povinností, ktoré v nej môžu byť upravené. Absolvent modulu bude vybavený podstatnými informáciami týkajúcimi sa zmluvného zabezpečenia vzťahu poskytovateľ – pacient. Súčasne by mal byť v praxi schopný správne reagovať na uplatňovanie spotrebiteľských práv pacienta (napr. otázky reklamácií a podobne).

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


« späť na zoznam tréningov »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi