Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

O komore

Zóna pre členov

Nová registrácia

Prečo byť členom (výhody)

 

Základnou filozofiou Komory je svojou činnosťou prinášať pozitívne efekty všetkým svojím členom. Hlavými efektmi by malo byť znižovanie rizika pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (správnou úpravou vzťahu poskytovateľ – pacient, vzdelávaním a informovaním), tvorba koncepcie nezávislého a právne prijateľného - ekonomicky únosného financovania zdravia a vytváranie zdravého konkurenčného prostredia medzi poskytovateľmi zdravotnej  starostlivosti (certifikácia).

Člen Komory získava na základe svojho členstva viaceré výhody, medzi ktoré patria:

Statusové benefity


Konzultácie a základné poradenstvo

 


Vzdelávanie a Konferencie


Certifikát poskytovateľa zdr. starostlivosti – „PATIENT FRIENDLY“

Poslanie | Základné informácie | Organizačná štruktúra | Dokumenty Komory | Kto môže byť členom | Prečo byť členom (výhody) | Podmienky členstva | Zoznam členovRegistrácia nového člena