Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

O komore

Zóna pre členov

Nová registrácia

Prečo byť členom (výhody)

Zkladnou filozofiou Komory je svojou ?innos?ou prina? pozitvne efekty vetkm svojm ?lenom. Hlavmi efektmi by malo by? zniovanie rizika pri poskytovan zdravotnej starostlivosti (sprvnou pravou vz?ahu poskytovate? pacient, vzdelvanm a informovanm), tvorba koncepcie nezvislho a prvne prijate?nho - ekonomicky nosnho financovania zdravia a vytvranie zdravho konkuren?nho prostredia medzi poskytovate?mi zdravotnej  starostlivosti (certifikcia).

?len Komory zskava na zklade svojho ?lenstva viacer vhody, medzi ktor patria:

Statusov benefity


Konzultcie a zkladn poradenstvo


Vzdelvanie a Konferencie


Certifikt poskytovate?a zdr. starostlivosti PATIENT FRIENDLY

Poslanie | Základné informácie | Organizačná štruktúra | Dokumenty Komory | Kto môže byť členom | Prečo byť členom (výhody) | Podmienky členstva | Zoznam členovRegistrácia nového člena