Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Projekty

Zóna pre členov

Nová registrácia

pravo-medicina.sk

 

„zhromažďovať, systematizovať, sprostredkúvať informácie, názory a usmernenia týkajúce sa právnych a bioetických otázok vyplývajúcich z poskytovania zdravotnej starostlivosti“

Zlá situácia v zdravotníctve nie je spôsobená len dôvodmi ekonomickej povahy, ale aj nedostatočnou orientáciou zdravotníckych pracovníkov v spleti ich povinností a práv. Rovnako vážnym dôvodom je  aj „neinformovaný“ pacient, ktorý často nemá ani základný obraz o tom, ako sa má správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti realizovať.

Ďalším negatívom je nedostatočne fungujúci systém ochrany pacienta a lekára (poskytovateľa), ako sú napr. súdy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, či orgány činné v trestnom konaní. Tieto mechanizmy zlyhávajú často pre nedostatočnú odbornú pripravenosť osôb, ktoré by mali vykonávať im zverené právomoci.

Komora je z vyššie uvedených dôvodov presvedčená, že nevyhnutným predpokladom ozdravenia vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom, ktoré bude viesť k menšiemu počtu odborných medicínskych zlyhaní, poskytovaniu kvalitnejších služieb, menšiemu počtu súdnych sporov, či k vytvoreniu pozitívneho obrazu zdravotníckych pracovníkov v očiach spoločnosti je informovanie a vzdelávanie poskytovateľov a pacientov o ich právach a povinnostiach.


pravo-medicina.sk | Medicínske právo "inak" | Projekt sestry | Workshopy | Universitatis disputationes