Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj telefonický a e-mailový kontakt pacienta

Začiatkom tohto roka nadobudla účinnosť novela zákona č. 576/2004 Z.z., ktorá priniesla viaceré zmeny týkajúce sa formy vedenia zdravotnej dokumentácie, vykonávania zápisov, odovzdávania zdravotnej dokumentácie, sprístupňovania a poskytovania údajov zo zdravotnej dokumentácie. Poslednou novelou sa upravil aj rozsah pacientových údajov obsiahnutých v zdravotnej dokumentácii.

Okrem osobných údajov pacienta, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, pribudli k zákonom vymedzeným údajom aj telefónne číslo a adresa elektronickej pošty pacienta.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre