Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Projekty

Zóna pre členov

Nová registrácia

Universitatis disputationes

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2013

1. V rámci prvej dišputy sa diskutovalo o týchto otázkach:
Čo je to očkovanie? Čo vedie štát k stanoveniu povinnosti podrobiť sa očkovaniu? Aká je právna úprava tejto problematiky? Aké sú zdravotné benefity očkovania? Kto zodpovedá za čo? Aké sú povinnosti všeobecných lekárov a aké sú povinnosti rodičov? Akú úlohu má v procese očkovania Úrad verejného zdravotníctva SR? Je možné sankcionovať tých, ktorí nesplnili povinnosti stanovené právnymi predpismi?

2. Ťažiskom úvah 2. dikusie bola téma: Je ona „on“? Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika
Čo je to transexualita? Aké sú podmienky pre zmenu pohlavia? Sú osoby, ktoré podstúpili tento zákrok, diskriminované? Aký vplyv má zmena pohlavia na rodinné vzťahy, ostáva otec otcom a matka matkou? Je všetko, čo je technicky možné aj prospešné pre jednotlivca či spoločnosť? Ako sa na zmenu pohlavia pozerá psychológia, bioetika a právo?

3. diskusia sa niesla v duchu právnych, medicínskych a psychlogických otázok transplantácii

Čo je to transplatácia? Môžeme darovať vlastné telo na vedecké účely? Môžeme darovať svoje orgány? Ako to funguje po našej smrti - môže byť z nášho tela vyňatý orgán aj bez nášho súhlasu? Môže rodina zomrelého ovplyvniť, či bude orgán odobratý, a určiť osobu, ktorej bude transplantovaný? Aké sú právne a medicínske podmienky pre darovanie orgánov či tkanív? Je darovanie orgánov naozaj "darovaním"?

Sme radi, že sa ročník 2013 univerzitných dišpút mimoriadne vydaril. Dôkazom bola posledná aktivita UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, študentské sympózium na tému „Právo a výzvy súčasnej medicíny“, ktorá sa uskutočnila 13. novembra 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ. Na sympóziu vystúpili študenti Právnickej fakulty UPJŠ so svojimi príspevkami na témy Ochrana osobnosti pacienta, Transplantácie, Asistovaná reprodukcia, Transsexualita, Eutanázia a ďalšie. Svoje práce museli predniesť a obhájiť v diskusii s moderátormi a svojimi kolegami.

Študentské sympózium bolo zahájené úvodnou rečou JUDr. Ivana Humeníka, PhD., ktorý vedie Kliniku medicínskeho práva na Právnickej fakulte v Košiciach. JUDr. Humeník uviedol príspevky prvého bloku sympózia venované právam pacientov a poskytovateľov a možným rozporom medzi záujmami pacienta a záujmami spoločnosti.

Po odprezentovaní všetkých prác bola otvorená diskusia, ktorá sa týkala problematiky dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, preukázateľného odovzdávania zdravotnej dokumentácie, potreby právnej úpravy vydávania pitevného protokolu, detenčného konania a transplantácií a i.

Druhý blok príspevkov pod názvom Osobitné medicínske zákroky viedla Mgr. Zuzana Zoláková. Referáty a prezentácie sa zameriavali na otázky zásahov do reprodukcie, asistovanej reprodukcie u osamelej ženy či problematiky nakladania s embryami. Sympózium uzavreli referáty venované otázke transsexuality, nútenej „fyzickej“ zmeny pohlavia pre právnu zmenu pohlavia, nedostatkom právnej úpravy a dôsledkom absencie regulácie niektorých kľúčových otázok s touto témou spojených.

Fotografie k zobrazeniu


« späť na Universitatis disputationes »
pravo-medicina.sk | Medicínske právo "inak" | Projekt sestry | Workshopy | Universitatis disputationes