Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Činnosť

Zóna pre členov

Nová registrácia

Galéria

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015: "Máme právo na smrť?" KOŠICE

Posledná diksusia na tému "Máme právo na smrť? Rozhodnutia na konci života, eutanázia, asistovaná samovražda" sa uskutočnila 18. novembra 2015 v Tabačke, v priestoroch Fabrk Café.

Na diskusiu prijali pozvanie: doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., lekár, prednosta I.KAIM UPJŠ a FNLP, MUDr. Jana Matavovská, lekárka, JUDr. Adam Doležal, LL.M, právnik, PhDr. David Černý, filozof a doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD z teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Ústrednou témou v debate bola otázka legalizácie vyžiadanej aktívnej eutanázie. PhDr. David Černý priblížil publiku dva najčastejšie argumenty, ktoré v bioetike odznievajú v diskusii za morálnu prípustnosť a legalizáciu eutanázie. Jedným z nich je argumentácia, v ktorej sa nerozlišuje medzi aktívnou a pasívnou eutanáziou. Keďže pasívna eutanázia sa už vykonáva (napr. pri nepokračovaní v márnej liečbe) je o to viac akceptovateľná, aktívna vyžiadaná eutanázia. Druhý argument je argument, kedy prijateľnosť aktívnej eutanázie vychádza zo súcitu s utrpením druhého. Pri tomto argumente PhDr. Černý vytvoril analógiu s reálnym prípadom, ktorý sa stal v Spojenom kráľovstve, kedy človek zakliesnený v horiacom aute, z ktorého ho nebolo možné vyslobodiť, žiadal iného, aby ho zastrelil a tak uchránil pred dlhým umieraním a smrťou v bolestiach. Silno sa za legalizáciu eutanázie vyslovila aj MUDr. Jana Matavovská, ktorá upozornila na radikálne odlišný pohľad zdravého človeka a osoby, ktorá čelí postupnej strate fyzických síl a vyslovila sa za legalizáciu vyžiadanej eutanázie. Tomuto pohľadu na tému rozhodnutí na konci života oponoval doc. Jurica, ktorý zdôraznil posvätnosť ľudského života a zmenenú kultúru umierania. Malo by sa viac dbať na zlepšenie paliatívnej starostlivosti a znižovanie strachu z odkázanosti na druhých než na umožnenie asistovaného umierania. JUDr. Doležal ozrejmil právne aspekty spojené s jednotlivými rozhodnutiami na konci života. Vysvetlil, že momentálne je aktívna vyžiadaná eutanázia nelegálna, takéto konanie je trestným právom kvalifikované ako vražda (tak v Českej republike ako na Slovensku). Zameral sa aj na niektoré nejasné resp. sporné otázky spojené s ukončovaním márnej liečby a vyslovil sa minimálne za právnu úpravu, ktorá by znižovala trest resp. garantovala beztrestnosť pre osoby, ktoré vykonali vyžiadanú eutanáziu. Docent Firment zas poňal vyjadrenie k téme z pohľadu svojej praxe a svojho oboru, ktorý má nastavené kritériá a dôvody, za akých možno pristúpiť k „nenasadeniu“ prípadne odňatiu tzv. márnej liečby. Toto konanie však nechápe a rozhodne neoznačuje ako eutanáziu, ale zmenu terapie.


UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015: UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015: UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015: UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015:
UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015:    

« späť na Galéria »
Vzdelávanie | Certifikácia | pravo-medicina.sk | Projekty | Odporúčame | Galéria