Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - jeho postavenie, kompetencie voči poskytovateľovi a zdravotníckym pracovníkom

V rámci reformných aktivít zameraných a reorganizáciu základných vzťahov v zdravotníctve bol 22. apríla 2004 doručený do parlamentu vládny návrh zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Primárnym účelom predloženého zákona bolo nanovo definovať nastavenie systému zdravotného poistenia a predovšetkým vniesť do systému pravidlá trhového hospodárstva. Dôležitou súčasťou tohto systému bolo konštituovanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako nového orgánu, ktorého úlohou je kontrolovať efektívnosť, hospodárnosť a bezpečnosť fungovania systému zdravotného poistenia a vykonávať dohľad nad zdravotnými poisťovňami. Základným predpokladom fungovania systému je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti  - indikovanej a realizovanej v správnom čase, správnymi spôsobmi a s využitím správnych prostriedkov.

Aké sú kompetencie UDZS voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti? Čo všetko je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri vykonávaní dohľadu strpieť? Akú formu súčinnosti musí  úradu poskytnúť? Aké sú jeho práva v priebehu vykonávania dohľadu, pri koncipovaní Protokolu a v následnom správnom konaní?

Cieľom modulu je vysvetliť účastníkovi právomoci úradu pri posudzovaní správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti ako aj možné výsledky dohľadu. Absolvent modulu bude vybavení informáciami o právach a povinnostiach ako osôb poverených úradom na výkon dohľadu, tak aj o právach a povinnostiach dohliadaného poskytovateľa (či v rámci dohľadu, tak v správnom konaní, či v rámci správneho súdnictva).

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede.

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


« späť na zoznam tréningov »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi