Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

O komore

Zóna pre členov

Nová registrácia

Základné informácie

 

Komora pre medicínske právo – MEDIUS (ďalej „Komora“) je neštátnou, apolitickou a nezávislou organizáciou, zriadenou na základe zákona č. 83/1990 Zb., ktorá svoje poslanie zacielila k  vytváraniu podmienok  pre rozvoj obojstranne prospešného vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.  Komora bola registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 12.09.2007 pod názvom MEDIUS.  Dňa 20.5.2010 bola Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky registrovaná zmena názvu združenia na Komora pre medicínske právo – MEDIUS.


Poslanie | Základné informácie | Organizačná štruktúra | Dokumenty Komory | Kto môže byť členom | Prečo byť členom (výhody) | Podmienky členstva | Zoznam členovRegistrácia nového člena