Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

Základy zmluvného práva pre lekárov

Lekári vykonávajúci ambulantnú prax sú okrem iného aj subjektmi obchodného práva- podnikateľmi. Nevyhnutnou súčasťou podnikania je uzatváranie zmlúv, pretože tieto viac alebo menej podrobným spôsobom stanovujú práva a povinností účastníkov.  Kontraktačný proces a jeho priebeh môže v bežnom podnikaní znamenať rozdiel medzi úspechom alebo zlyhaním.
Pre lekárov sú najzásadnejším typom zmlúv existenčne ovplyvňujúcim chod ambulancií zmluvy  so zdravotnými poisťovňami. Uzatvárajú však aj zmluvy s iným typom subjektov, inými podnikateľmi. Ponúkaný kurz poskytne účastníkovi lepšiu orientáciu v otázkach zmluvného práva. V prvom rade informácie všeobecnej povahy:


Tie budú doplnené charakteristikou podstatných náležitostí najčastejšie využívaných zmlúv, či už ich uzatváranie upravuje Občiansky, Obchodný zákonník alebo Zákonník práce. pracovná zmluva, dohoda o vykonávaní pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta, kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o nájme, zmluva o sprostredkovaní.
V neposlednom rade vystupujú lekári aj ako spotrebitelia (napr. v zmluvách s mobilnými operátormi, poskytovateľmi internetového pripojenia), preto kurz končí exkurzom k spotrebiteľským zmluvám a ochrane spotrebiteľa.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


« späť na zoznam tréningov »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi