Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

Zmeny v legislatíve medicínskeho práva a ich vplyv na podnikanie poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti

Tento modul reaguje na posledné významné zmeny v zdravotníckej legislatíve a jeho obsah je prispôsobovaný konkrétnemu časovému obdobiu v ktorom sa realizuje. Súčasťou modulu je aj upozornenie na pripravovanú právnu úpravu ktorá sa týka zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Cieľom modulu je upozorniť jeho účastníkov na zmeny, ktoré v sledovanom období nastali a na dôsledky, ktoré prijatie novej právnej úpravy so sebou prináša.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


« späť na zoznam tréningov »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi