Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

Zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - I. časť

S poskytovaním zdravotnej starostlivosti je neoddeliteľne spojená vysoká miera rizika. Toto riziko je od prípadu k prípadu iné, no nikdy sa nedá eliminovať úplne. Aké druhy zodpovednosti môžu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vzniknúť? Aké dôsledky môže mať zodpovednosť za pochybenie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a aké dôsledky pre konkrétneho zdravotníckeho pracovníka?
Prvá časť vzdelávacieho modulu venovaná zodpovednosti pri poskytovaní zdr. starostlivosti sa orientuje na základné pojmy a znaky právnej zodpovednosti.  Obsahom je aj rozdelenie druhov zodpovednosti a ich ilustrácia na konkrétnych prípadoch z praxe.

Cieľom modulu je vysvetliť účastníkovi jeho postavenie v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti a riziká z tohoto postavenia vyplývajúce. Len poučená osoba dokáže využiť dostupné nástroje, ktorými riziká svojho povolania eliminuje. Absolvent modulu bude vedieť rozlíšiť škodu od ujmy a bude rozumieť rozdeleniu rôznych druhov právnych zodpovedností a možných konzekvencií ktoré mu z nich vyplývajú. Absolvent bude informovaný o hlavných aspektoch trestoprávnej zodpovednosti a najviac frekventovaných skutkových podstatách trestných činov.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 « späť na zoznam tréningov »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi