Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

Zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - II. časť

Tento modul je pokračovaním prvej časti o právnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V druhej časti sa účastník modulu dozvie o druhoch občianskoprávnej zodpovednosti za škodu. Podstatná časť kurzu je zameraná na vysvetlenie najviac rizikových situácií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a možností prevencie pred zodpovednosťou za spôsobenú škodu. V rámci modulu sú diskutované zaujímavé súdne rozhodnutia zahraničných i domácich súdov a ich odkaz pre zdravotnícku prax.

Cieľom modulu je oboznámiť účastníka s kazuistikami týkajúcimi sa jednotlivých druhov občianskoprávnej zodpovednosti za škodu a s rozsahom v akom sa škoda nahrádza. Absolvent modulu bude vedieť rozlišovať medzi škodou a nárokmi zo zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby.  Modul je koncipovaný s dôrazom na praktický efekt pre jeho účastníka a jeho výstupom sú konkrétne odporúčania do zdravotníckej praxe.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


« späť na zoznam tréningov »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi