Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

18. apríl - Európsky deň práv pacientov

Cieľom je poukázať na práva a povinnosti pacientov.

S podporou Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru bol v roku 2002 vyhlásený deň 18. apríl za oficiálny Európsky deň práv pacientov. S touto iniciatívou prišla európska sieť pacientských organizácií - Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (Active Citizenship Network). Cieľom je poukázať na práva a povinnosti pacientov. Keďs sa budú dodržiavať garantované práva pacientov, bude možné hovoriť, že človek je v strede pozornosti zdravotníctva.

 

Charta práv pacienta v SR bola vypracovaná na základe Európskej charty práv pacienta a prijatá vládou Slovenskej republiky 11. apríla 2011. Je výberom najdôležitejších práv pacienta podľa právnych predpisov SR, uľahčuje občanovi orientáciu v jeho základných právach v oblasti zdravotníctva.

 

Prehľad práv pacientov, ktoré sú zakotvené v Charte práv pacienta v Slovenskej republike:

  1. Ľudské práva a slobody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  2. Všeobecné práva pacientov
  3. Právo na informácie
  4. Súhlas pacienta
  5. Súhlas v prípade pacientov, ktorí nie sú spôsobilí o sebe rozhodovať
  6. Dôvernosť
  7. Liečba a starostlivosť
  8. Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich
  9. Podávanie sťažností
  10. Náhrada škody

 

 

Keď sa budú dodržiavať garantované práva pacientov, bude možné hovoriť, že človek je v strede pozornosti zdravotníctva.
 
Práva pacientov zakotvené v Charte práv pacienta v SR:
 
1. Ľudské práva a slobody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 
2. Všeobecné práva pacientov
 
3. Právo na informácie
 
4. Súhlas pacienta
 
5. Súhlas v prípade pacientov, ktorí nie sú spôsobilí o sebe rozhodovať
 
6. Dôvernosť
 
7. Liečba a starostlivosť
 
8. Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich
 
9. Podávanie sťažností
 
10. Náhrada škody

« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre