Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

4. ročník UNIVERSITATIS DISPUTATIONES

V jeseni odštartujeme v poradí 4. ročník univerzitných dišpút v rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES. Ročník 2015 sme oproti predchádzajúcim ročníkom trochu ozvláštnili, a to nie len výberom tém, ktoré sa budú niesť v duchu alternatív, ale aj miestom konania dišpút - premiestnili sme sa z univerzitnej pôdy do obľúbených podnikov v Košiciach a v Bratislave.

Vo všeobecnosti, je na Slovensku študent (najmä v humanitných odboroch) vzdelávacím systémom nútený veľa memorovať a je málo vedený ku kritickému a tvorivému uvažovaniu. Ďalším handicapom slovenského systému vzdelávania je „odcudzenie“ študenta a vyučujúceho, ktorí sa stretávajú len na prednáškach v pozícii jeden za katedrou, ostatní v „laviciach“. Štúdium na vysokej škole by pritom malo byť jedinečnou príležitosťou pre mladého človeka prekonať s pomocou svojho „tútora“ vlastné hranice, posunúť sa, rozvíjať svoje kritické myslenie a formovať svoje názory.

 

Projekt má za cieľ vytvoriť platformu pre odbornú debatu o skutočných a aktuálnych prípadoch, ktorá študentom dovolí nahliadnuť do praxe a zasadiť poznatky získané počas štúdia do širších súvislostí. Prepojenie odborníkov a pedagógov z rôznych odborov (právo, medicína, etika ...) umožní aj diskutujúcim obohatiť sa o nové poznatky, názory a prístupy, ktoré budú môcť následne aplikovať pri výučbe alebo v praxi. Z toho môžu následne čerpať ďalšie skupiny študentov, pacientov ako aj samotná odborná verejnosť.

 

Zmyslom diskusií je:

 

Diskusie budú vedené interaktívnym spôsobom. Hlavnými aktérmi budú traja až piati pozvaní diskutéri z rôznych oblastí (právo – medicína – farmácia – psychológia – ekonómia – bioetika – filozofia/teológia...), ktorí sa vyjadria k téme. Následne zvyčajne dochádza k pnutiu názorov medzi nimi samotnými, čo sa cielene moderátorom prenáša na zúčastnené publikum, ktoré je motivované k tomu, aby do diskusie zasahovalo svojimi podnetmi, otázkami a postrehmi.

 

Projekt UNIVERSITATIS DISPUTATIONES je pravidelnou aktivitou Komory, ktorá má u študentov a širokej verejnosti každým rokom väčší úspech. Tento rok sme sa zamerali na alternatívy v medicíne a ich právne apekty. Tri diskusie sa uskutočnia v Košiciach a v Bratislave. Diskutovať budeme na tieto témy:

 

1. Lekár vs. liečiteľ?: Liečiteľstvo, alternatívna medicína a ich právne aspekty (13.10. Košice, 20.10. Bratislava)

2. Chcem rodiť doma!: Domáce pôrody - áno alebo nie? (3.11. Košice, 10.11. Bratislava)

3. Máme právo na smrť?: Rozhodnutia na konci života, eutanázia, asistovaná samovražda (18.11. Košice, 24.11. Bratislava)

Veríme, že si v dané dátumy nájdete čas a prídete aj vy diskutovať o tom, či preferujete lekára alebo liečiteľa a prečo, aký je Váš názor na domáce pôrody, alebo si príďte vypočuť argumenty odborníkov pre a proti eutanázii.

 

Už teraz sa na vás tešíme a robíme všetko preto, aby každá z diskusií bola originálna a konštruktívna.

Pre viac informácii sledujte našu stránku a facebook, kde budete mať k dispozícii stále aktuálne informácie o projekte.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre