Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

29. apríl

Konferencia s názvom Liek náš každodenný

Zdravotná starostlivosť je komplexný proces, ktorý zahŕňa mnohé aspekty týkajúce sa systémovej, personálnej a materiálnej povahy. Dôležitú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zohrávajú lieky.

» čítať celú aktualitu
29. marec

Konferencia sestier a pôrodných asistentiek

JUDr. Ivan Humeník, PhD. dnes vystupuje na celoslovenskej konferencii sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v manažmente.

» čítať celú aktualitu
13. marec

Nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva

Od 15. marca 2019 bude účinná nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

» čítať celú aktualitu
8. marec

Darček k MDŽ

Ku Dňu žien sme si pre Vás pripravili darček v podobe zliav na právne online kurzy až do výšky 80%. Akcia platí do 21. marca, nepremeškajte preto skvelú príležitosť vzdelávať sa.

» čítať celú aktualitu
30. január

Právny workshop On label vs. off label liečba

Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci s h&h PARTNERS, advokátskou kanceláriou s.r.o., Vás pozývajú na worskshop s názvom On label vs. off label liečba – právne limity a kontext na lege artis poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Uskutoční sa 5. marca v hoteli Holiday Inn v Bratislave.

» čítať celú aktualitu
28.január

Súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj telefonický a e-mailový kontakt pacienta

Začiatkom tohto roka nadobudla účinnosť novela zákona č. 576/2004 Z.z., ktorá priniesla viaceré zmeny týkajúce sa formy vedenia zdravotnej dokumentácie, vykonávania zápisov, odovzdávania zdravotnej dokumentácie, sprístupňovania a poskytovania údajov zo zdravotnej dokumentácie. Poslednou novelou sa upravil aj rozsah pacientových údajov obsiahnutých v zdravotnej dokumentácii.

» čítať celú aktualitu
22. november

Oznamovanie výsledkov vyšetrení pacientom telefonicky alebo e-mailom

Nariadenie GDPR sa vzťahuje na všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi pacientov. Takouto spracovateľskou operáciou je aj informovanie pacienta o jeho zdravotnom stave e-mailom alebo telefonicky. Informovanie pacienta takouto formou sa netýka len problematiky ochrany osobných údajov, ale aj povinnej mlčanlivosti lekárov a sestier. Je preto možné oznamovať výsledky vyšetrení pacientom telefonicky alebo e-mailovou správou?

» čítať celú aktualitu
19. november

Konferencia o ochrane osobných údajov v prostredí zdravotníctva

Už 27.11. v utorok sa v Bratislave uskutoční konferencia s názvom Ochrana osobných údajov v prostredí zdravotníctva, ktorú organizujeme.

» čítať celú aktualitu
7. november

Univerzitná diskusia BUDEŠ ŽIŤ!

Už 13.novembra sa v Bratislave na Mickiewiczovej 9 (Satori stage) uskutoční 2. univerzitná diskusia s názvom Budeš žiť! Keď ide o blaho pacienta - alebo starostlivosť o pacienta bez jeho súhlasu.

» čítať celú aktualitu
31. október

Univerzitná diskusia v Bratislave

Už budúci týždeň v utorok (6.11. 2018) sa uskutoční prvá bratislavská univerzitná diskusia s názvom Len sa nepomýliť!

» čítať celú aktualitu
10. október

Diskutéri na univerzitnej diskusii

Na univerzitnej diskusii v Košiciach, ktorá sa uskutoční 16. októbra sa zúčastnia 4 odborníci z rôznych oblastí právneho a medicínskeho prostredia: JUDr. Peter Molitoris, PhD., Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.,, PharmDr. Ondrej Sukeľ, Mgr. Ján Janovčík

» čítať celú aktualitu
8. október

LEN SA NEPOMÝLIŤ!

Už 16.10. (v utorok) sa v Košiciach uskutoční prvá zo série univerzitných diskusií, ktoré každoročne organizujeme.

» čítať celú aktualitu
19. september

Lekárne, bola schválená novela zákona o omamných a psychotropných látkach

Poslanci Národnej rady SR 13. 09. 2018 schválili vládny návrh novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorá bude účinná od 1. novembra 2018. V zákone sú vymedzené podmienky, ktoré musí lekáreň splniť na to, aby mohla zaobchádzať s takými látkami ako aj sankcie za ich porušenie.

» čítať celú aktualitu
3. september

NOVÉ BEZPLATNÉ KREDITOVANÉ KURZY - SEPTEMBER 2018

Tím odborníkov na medicínske právo v MEDIUS-e pripravuje a realizuje špecializované právne vzdelávanie na vybrané konkrétne problémy klinickej praxe. Vzdelávajte sa v pohodlí doma a vyberte si niektorý z ponúkaných kurzov zadarmo.

» čítať celú aktualitu
23. 8. 2018

Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Tento návrh novely zákona je podstatný, pretože môže ovplyvniť znenie viacerých zákonov.

» čítať celú aktualitu
2.7.2018

Bezplatné kreditované vzdelávanie počas júla 2018

Počas júla 2018 je na e-medius.sk 10 bezplatných kurzov

» čítať celú aktualitu
25.6.2018

Ambulantná pohotovosť od 1. júla 2018

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti má pomôcť riešiť situáciu s fungovaním ambulantných pohotovostí.

» čítať celú aktualitu
23.4.2018

Vláda odobrila novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Cieľom návrhu novely zákona je špecifikovanie účelu poskytovania viazaných finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zdravotníctva na rezidentské štúdium, ktoré je určené na doplnenie špecialistov vo vybraných špecializačných odboroch v regiónoch, v ktorých je ich nedostatok.

» čítať celú aktualitu
18.4.2018

18. apríl - Európsky deň práv pacientov

Cieľom je poukázať na práva a povinnosti pacientov.

» čítať celú aktualitu
13.4.2018

Bezplatné kurzy v apríli

Vzdelávací portál www.e-medius.sk prináša ďalšie bezplatné kurzy pre zdravotníckych pracovníkov.

» čítať celú aktualitu
29.3.2018

Vláda odobrila nariadenie o úhradách za pohotovosti

Nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad.

» čítať celú aktualitu
28.3.2018

2% pre MEDIUS

Dnes je veľa možností, komu venovať podiel zo zaplatenej dane, ale chceme vás poprosiť podporiť činnosť a víziu MEDIUS-u.

» čítať celú aktualitu
28.3.2018

Prehliadky mŕtvych, eZDRAVIE, tehotenský poplatok či liek na výnimku - čo sa zmenilo ?

Prvý jarný mesiac bol skutočne „plodným“ na legislatívne zmeny v oblasti zdravotníctva, ktoré sa udiali prostredníctvom návrhu zákona o radiačnej ochrane.

» čítať celú aktualitu
19.3.2018

Bezplatné právne vzdelávanie

Kreditované AD testy pre zdravotníckych pracovníkov

» čítať celú aktualitu
08.03.2018

Slovenské nemocnice obnovia výpočtovú techniku za 11 miliónov eur

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) ukončilo ďalšie centrálne obstarávanie, týka sa výpočtovej techniky. Rezort vybral v elektronickej aukcii dvoch dodávateľov, s ktorými podpísal rámcové dohody na obdobie troch rokov.

» čítať celú aktualitu
16.2.2018

Nový dizajn podakujsestre.sk

O novom dizajne www.podakujsestre.sk rozhodli užívatelia portálu e-medius.sk svojími hlasmi!

» čítať celú aktualitu
7.2.2018

E-kurz Dar vs. Úplatok

Aký je rozdiel medzi dovoleným darom a zakázaným úplatkom? Dozviete sa v e-kurze na portáli www.e-medius.sk

» čítať celú aktualitu
02.02.2018

Štartuje štvrtý ročník projektu Poďakuj sestre / Právna akadémia pre sestry

Projekt má okrem edukačného charakteru aj intenzívnu pozitívnu myšlienku, ktorej rozumie každý.

» čítať celú aktualitu
21.12.2017

Ďakujeme za spoluprácu v roku 2017

Ďakujeme všetkým priaznivcom za podporu v roku 2017.

» čítať celú aktualitu
21.12.2017

Oznam o neprítomnosti

Zatvorená kancelária z dôvodu čerpania dovolenky od 22.12.2017 do 07.01.2018

» čítať celú aktualitu
28.11.2017

UD 2017 - Videozáznamy z bratislavských diskusií

Naša organizácia zorganizovala počas novembra Bratislave 2 diskusie zo série UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2017.

» čítať celú aktualitu
26.10.2017

UD 2017 - Maternica na prenájom (Košice)

Pozrite si videozáznam z diskusie na otázky súvisiace s náhradným materstvom.

» čítať celú aktualitu
31.10.2017

Diskusie v Bratislave

Séria diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2017 sa presúva do Bratislavy.

» čítať celú aktualitu
18.10.2017

Videozáznam z diskusie o povinnom očkovaní

V utorok 10. októbra sa v Košiciach uskutočnila prvá zo série diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2017 - pozrite si videozáznam o povinnom očkovaní.

» čítať celú aktualitu
19.9.2017

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2017

Komora pre medicínske právo - MEDIUS pripravuje šiestu sériu multidisciplinárnych dišpút so zameraním na interakciu medzi verejnosťou a odborníkmi z oblasti práva, medicíny, farmácie a bioetiky.

» čítať celú aktualitu
17.8.2017

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

V zmysle platnej legislatívy je každý zdravotnícky pracovník povinný podať žiadosť o vydanie ePZP do 31.10.2017.

» čítať celú aktualitu
8.8.2017

Prehľad bezplatných kurzov na e-medius.sk

Na portáli www.e-medius.sk je dostupných 5 kurzov pre zdravotníckych pracovníkov zadarmo.

» čítať celú aktualitu
19.7.2017

Novela zákona o podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje ďalšiu pozitívnu zmenu pre pacientov. Týkať sa bude zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Rezort v pripravovanej novele navrhuje ochranný limit pre ťažko zdravotne postihnutých. Ministerstvo chce týmto krokom znížiť finančnú záťaž pacientov.

» čítať celú aktualitu
7.7.2017

E-kurz: Čo je korupcia a čo je darovanie?

Hranica medzi darom a úplatkom je tenká. Rozlišovanie medzi darom a úplatkom vyžaduje určitý cit. Zdravotnícki pracovníci musia byť prijímaní darov opatrní, pretože ich konanie môže od určitého momentu vykazovať trestnoprávny rozmer. To nakoniec platí aj pre pacientov, nakoľko trestným nie je len prijímanie úplatku, ale aj jeho poskytovanie.

» čítať celú aktualitu
30.6.2017

E-kurz Správna klinická prax zadarmo!

Na portáli www.e-medius.sk je e-learningový kurz Správna klinická prax dostupný bezplatne na limitované obdobie.

» čítať celú aktualitu
28.6.2017

Konferencia DOSTUPNOSŤ LIEKOV V OBRAZOCH

» čítať celú aktualitu
31.05.2017

Partner konferencie - SLeK

Partnerom konferencie je Slovenská lekárnická komora, na ktorej aktívne vystúpi aj jej prezident PharmDr. Ondrej Sukeľ.

» čítať celú aktualitu
20.04.2017

Konferencia DOSTUPNOSŤ LIEKOV NA SLOVENSKU: KONFLIKT PRINCÍPOV?

Pozývame vás na konferenciu o otázkach právnej úpravy regulácie exportu a systému mimoriadneho objednávania liekov. Máte otázky a zdá sa vám zákonná úprava nejasná, či plná rizík? Príďte si vypočuť názory spíkrov a hľadať odpovede na kľúčové aspekty nového režimu dodávok/vývozu liekov.

» čítať celú aktualitu
24.3.2017

Používanie emergentného systému od 1. apríla 2017

Od 1. apríla 2017 bude možné objednávať lieky aj prostredníctvom informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov (ISMOL), ak nie je možné zabezpečiť dodanie humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov (ďalej len „kategorizovaný liek“) od držiteľa povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov. Pre tento spôsob objednávania kategorizovaných liekov sa bežne používa pomenovanie „emergentný systém“.

» čítať celú aktualitu
22.2.2017

Prezident SR podpísal novelu o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Poistenci majú pre potreby elektronického zdravotníctva využívať občianske preukazy s elektronickým čipom.

» čítať celú aktualitu
20.02.2017

V slovenskom zdravotníctve chýba 1925 sestier

Vzhľadom na dlhodobo prezentované rôzne výpočty chýbajúcich sestier a zdravotníckych pracovníkov v slovenskom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti vypracoval Inštitút zdravotnej politiky (IZP) MZ SR analýzu Stavu zdravotníckeho personálu v Slovenskej republike.

» čítať celú aktualitu
06.02.2017

Bezplatný e-learningový kurz

Dodržiavanie POVINNEJ MLČANLIVOSTI je jednou z kľúčových povinností zdravotníckeho pracovníka.

» čítať celú aktualitu
3.2.2017

Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2017

Pozývame Vás na 10. medzinárodný kongres Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2017, ktorý sa bude konať v dňoch 24. - 25. marca 2017 v Žiline.

» čítať celú aktualitu
19.1.2017

Založenie Národnej organizácie pre overovanie liekov

AIFP, GENAS, ADL a SLeK vytvorili pracovnú skupinu na implementáciu ustanovení Delegovaného nariadenia pre podrobné pravidlá bezpečnostných prvkov na obaloch liekov a pre overovanie liekov.

» čítať celú aktualitu
16.1.2017

Zrážková daň a povinnosti zdravotníckeho pracovníka

Poznáte akú sú vaše povinnosti týkajúce sa zrážkovej dane?

» čítať celú aktualitu
23.12.2016

Pokojné sviatky a šťastný nový rok

Pokojné a požehnané vianočné sviatky v kruhu najbližších

» čítať celú aktualitu
3.12.2016

FINALIZÁCIA PROGRAMU A POSLEDNÝCH 24 VOĽNÝCH MIEST

Program pripravovanej konferencie "Transparentnosť vo farmapriestore" je vo finálnej fáze.

» čítať celú aktualitu
29.11.2016

Sestry sa učia, ako zvládnuť agresívneho pacienta

Ako zvládnuť agresívneho pacienta tak, aby sa aj sestra cítila bezpečne? Aj toto je cieľom tretieho ročníka vzdelávacieho projektu PRÁVNA AKADÉMIA SESTIER - POĎAKUJ SESTRE, ktorý je okrem vzdelávania zameraný aj na verejné uznanie práce sestier a pôrodných asistentiek.

» čítať celú aktualitu
20.10.2016

Konferencia TRANSPARENTNOSŤ VO FARMAPRIESTORE

Snaha o zabezpečenie transparentnosti má svoje odrazy vo viacerých oblastiach národného zákonodarstva a okrem pozitív prináša aj otázky, o ktorých je potrebné diskutovať a spoločne právnu kultúru transparentnosti posúvať na vyššiu úroveň.

» čítať celú aktualitu
12.10.2016

UD 2016 - Milosrdnú lož nahradila milosrdná pravda

Komora pre medicínske právo – Medius usporiadala už po piaty krát ďalšiu zo série odborných diskusií Universitatis Disputationes. Témou bola tento krát tzv. „milosrdná lož.“ Odborníci z oblasti medicíny, psychológie, práva a bioetiky sa so študentmi aj širokou verejnosťou podelili so svojimi skúsenosťami, či je dobrý úmysel lekára ospravedlňujúcim dôvodom na zatajenie informácií o zdravotnom stave pacienta. Svojimi podnetmi do diskusie prispel doc. MUDr. Igor Andrašina (onkológ), MUDr. Peter Bician (detský onkológ), PhDr. Peter Zeľo (psychológ), JUDr. Dušan Podolský (právnik) a BeLic. Pavla Bicianová (bioetička).

» čítať celú aktualitu
28.9.2016

Universitatis Disputationes pokračujú piatou sériou

Už v utorok 4.10.2016 sa v Tabačke v Košiciach na Gorkého 2 uskutoční prvá zo série univerzitných dišpút.

» čítať celú aktualitu
22.9.2016

Právna akadémia začala vzdelávaním sestier v Levoči

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL sa stala prvým zapojeným zdravotníckym zariadením v rámci projektu Právna akadémia – Poďakuj sestre 2016, v ktorom sme právne vzdelávali sestry.

» čítať celú aktualitu
03.08.2016

E-kurz Správna klinická prax s kreditáciou už aj v SKSaPA

Portál www.e-medius.sk prináša kurz Správna klinická prax (Good clinical practice), akceptovaný a kreditovaný už aj Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

» čítať celú aktualitu
27.07.2016

Ošetrovateľstvo zastreší od augusta nová ministerská sestra

Pozícia ministerskej sestry už na Slovensku bola, avšak v roku 2006 sa zrušila.

» čítať celú aktualitu
25.07.2016

Komora vyzýva na riešenie nedostatku sestier

SKSaPA opätovne upozorňuje na akútny nedostatok sestier.

» čítať celú aktualitu
6.7.2016

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Za spáchanie trestného činu budú trestané už aj právnické osoby.

» čítať celú aktualitu
29.6.2016

Európska komisia hľadá expertov v oblasti zdravia

Európska komisia zverejnila výzvu na nábor nových expertov v oblasti zdravia.

» čítať celú aktualitu
16.06.2016

Prebieha vyhodnotenie pripomienok k Transplantačnému zákonu

Na Ministerstva zdravotníctva SR vyhodnocujú vznesené pripomienky.

» čítať celú aktualitu
1.6.2016

Pripravujeme pre Vás

Zaujímavé témy s atraktívnejším vizuálom a ešte viac!

» čítať celú aktualitu
19.05.2016

Zľava na e-kurz Správna klinická prax!

Neváhajte a využite zľavu 10€ pri príležitosti Medzinárodného dňa klinického skúšania, ktorý sa uskutoční 20. mája 2016!

» čítať celú aktualitu
16. 05. 2016

Nový e-kurz: Správna klinická prax

Portál e-medius.sk Vám prináša jedinečný kurz Správna klinická prax (Good clinical practice), teraz online dostupný už aj v slovenskom jazyku.

» čítať celú aktualitu
26.4.2016

E-kurz pre sestry za zníženú cenu!

Milé sestry, do 15. mája 2016 nájdete na portáli e-medius.sk nový e-kurz iba za 3,90 €.

» čítať celú aktualitu
26.2.2016

Film o odvážnej slovenskej zdravotnej sestre

Pozývame Vás na celovečerný dokumentárny film Farby piesku - o slovenskej zdravotnej sestre - Ľube M., ktorá hrdinsky pomáhala raneným a umierajúcim počas občianskej vojny v Líbyi.

» čítať celú aktualitu
19.02.2016

Bezplatné kurzy pre zdravotné sestry

Všetky zdravotné sestry na SR sa môžu bezplatne vzdelať na našom portáli e-medius.sk. E-kurzy budú prístupné do 30.04.2016.

» čítať celú aktualitu
11.2.2016

Pacientska poradňa

Milí pacienti, na stránke www.pravo-medicina.sk, máte stále možnosť položiť do poradne otázku, týkajúcu sa Vašich práv a povinností vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.

» čítať celú aktualitu
08.02.2016

Nový e-kurz pre lekárov

Na portáli e-medius.sk pribudol e-kurz zameraný na získanie základného a zásadného prehľadu o oznamovacích a ostatných povinnostiach lekára pri povinnom očkovaní. Zdravotníci, pozývame Vás vzdelať sa v tejto praktickej téme.

» čítať celú aktualitu
25.01.2016

Aj my sa uchádzame o Vaše 2%

Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu našej organizácie prostredníctvom „darovania“ podielu Vašej dane. Vieme, že dnes je príležitostí, kde tento podiel darovať, množstvo, no veríme, že naša činnosť a vízia Vás inšpirujú natoľko, že sa rozhodnete podporiť práve nás. Poslaním Komory pre medicínske právo - MEDIUS je vytváranie zdravej pôdy pre nové vzťahy v zdravotníctve.

» čítať celú aktualitu
13.1.2016

Nový e-kurz pre zdravotné sestry

Na portáli e-medius pribudol nový e-kurz určený zdravotným sestrám. Cieľom kurzu "Vakcinácia pre sestry" je objasniť inštitút informovaného súhlasu v špecifickom kontexte spojenom s povinnom vakcináciou.Kurz je kreditovaný SKSaPA.

» čítať celú aktualitu
23.12.2015

Ďakujeme všetkým priaznivcom za podporu v roku 2015

Prajeme Vám príjemne prežitie Vianoc a všetko dobré v novom roku 2016. Ďakujeme za priazeň a podporu v uplynulom roku.

» čítať celú aktualitu
16.12.2015

ODPOJENIE POSTIHNUTÉHO CHLAPCA OD PRÍSTROJOV

Pripravili sme pre Vás článok týkajúci sa priamej eutanázie na Slovensku. Jedná sa o prípad 24- ročného Dominika, ktorého podľa tvrdení odpojil od prístroja jeho otec. Aký rozsudok vynesie popradský súd? Zmierni otcovi trest alebo upustí od potrestania?

» čítať celú aktualitu
10.12.2015

Komisárka pre zdravotne postihnutých

Advokátka Zuzana Stavrovská bola 72 hlasmi v Národnej rade Slovenskej republiky zvolená za prvú komisárku pre zdravotne postihnutých.

» čítať celú aktualitu
03.12.2015

Projekt univerzitných dišpút máme úspešne za sebou

V mesiaci október a november 2015 Komora pre medicínske právo – MEDIUS usporiadala v rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015 šesť diskusií pod titulom "Potrebujeme alternatívu aj v medicíne?". Projekt bol určený študentom (predovšetkým študentom práva a medicíny), s ktorými odborníci - z akademickej oblasti aj praxe, diskutovali v dvoch mestách - v Bratislave a v Košiciach.

» čítať celú aktualitu
26.11.2015

Seminár "Dopravná psychológia, prax a legislatíva"

Seminár na tému "Dopravná psychológia, prax a legislatíva" sa uskutoční 4.-5. decembra 2015 v Bratislave. Na seminári vystúpi naša lektorka a právnička Mgr. Bc. Zuzana Zoláková.

» čítať celú aktualitu
19.11.2015

Posledná diskusia náš čaká v Bratislave

Má sa lekár v každom prípade snažiť o predĺženie ľudského života ? Kto má robiť rozhodnutia na konci života? Lekár, zdravotníci, pacient, jeho rodina? Máme právo žiadať smrť? Aký je rozdiel medzi asistovanou samovraždou a eutanáziou? Aké argumenty odznievajú proti a aké za legalizáciu eutanázie? Ktoré rozhodnutia na konci života sú v súlade s právnymi predpismi a ktoré už nie?

» čítať celú aktualitu
13.11.2015

Posledné dišputy v rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015

Má sa lekár v každom prípade snažiť o predĺženie ľudského života ? Kto má robiť rozhodnutia na konci života? Lekár, zdravotníci, pacient, jeho rodina? Máme právo žiadať smrť? Aký je rozdiel medzi asistovanou samovraždou a eutanáziou? Aké argumenty odznievajú proti a aké za legalizáciu eutanázie? Ktoré rozhodnutia na konci života sú v súlade s právnymi predpismi a ktoré už nie?

» čítať celú aktualitu
05.11.2015

POZOR ZMENY! Diskusiu o domácich pôrodoch v BA začíname už o 17:00!

Diskutovať na tému domáce pôrody začneme už o 17:00!!! Druhá zmena sa týka miesta konania. Ostávame v KC Dunaj, ale vymenili sme miestnosť - namiesto Galérie sa presúvame do viac kapacitnej sály, ktorá je však na tom istom 4. poschodí, takže sa určite nájdeme :). Veríme, že táto zmena prispeje k vášmu väčšiemu komfortu na diskusii. Tešíme sa na Vás priatelia, už budúci utorok 10. novembra o 17:00 v KC Dunaj.

» čítať celú aktualitu
30.10.2015

Sestry a pôrodné asistentky využite možnosť bezplatného e-learningového vzdelávania

V rámci projektu "Poďakuj sestre" majú všetky sestry a pôrodné asistentky možnosť využiť bezplatné e-learningové vzdelávanie na našom portáli www.e-medius.sk.

» čítať celú aktualitu
21.10.2015

Domáce pôrody: extrém alebo návrat k prirodzenému?

Ďalšie diskusie v rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015, sa uskutočnia 3.11. a 10.11. o 18:00. Dišputa sa bude týkať domácich pôrodov. Priestory ostávajú nezmenené, V Košiciach Tabačka a v Bratislave KC Dunaj. Veríme, že si v dané večery nájdete čas a zavítate na túto zaujímavú dišputu. Budeme sa tešiť :)

» čítať celú aktualitu
15.10.2015

Hľadáme asistenta/asistentku

Hľadáme do svojho tímu zodpovedného asistenta, ktorého baví komunikácia s ľuďmi, má organizačné zručnosti a vzťah k moderným komunikačným technológiám.

» čítať celú aktualitu
08.10.2015

Vzácny hosť

Sme poctení potvrdením účasti doc. MUDr. Ing. RNDr. Petra Celeca, DrSc. MPH na prvej diskusii "Lekár vs. liečiteľ? Liečiteľstvo, alternatívna medicína a ich právne aspekty", ktorá sa uskutoční aj v Bratislave, a to už 20.10.2015. Veríme, že do nej vnesie cenné poznatky pre každého z nás.

» čítať celú aktualitu
07.10.2015

UD odštartujeme už budúci utorok

Prvá, úvodná diskusia v Košiciach, s názvom: Lekár vs. liečiteľ?: Liečiteľstvo, alternatívna medicína a ich právne aspekty, sa uskutoční v Tabačke - Fabrik Café už 13.10.2015 o 18:00.

» čítať celú aktualitu
23.9.2015

e-kurz: Právna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka

Na portáli e-medius pribudol nový kurz, ktorý rozoberá problematiku rôznych druhov právnej zodpovednosti zdravotníkov.

» čítať celú aktualitu
17.9.2015

UD 2015: Lekár vs. Liečiteľ

Prvá diskusia v rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015 bude venovaná téme: Lekár vs. liečiteľ: Prečo hľadáme alternatívne cesty k uzdraveniu?

» čítať celú aktualitu
11.9.2015

Nový kurz na e - mediuse!

Na našom elearningovom portáli pribudol nový, v poradí 11.kurz: "Trestnoprávna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka"

» čítať celú aktualitu
02.09.2015

4. ročník UNIVERSITATIS DISPUTATIONES

V jeseni odštartujeme v poradí 4. ročník univerzitných dišpút v rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES. Ročník 2015 sme oproti predchádzajúcim ročníkom trochu ozvláštnili, a to nie len výberom tém, ktoré sa budú niesť v duchu alternatív, ale aj miestom konania dišpút - premiestnili sme sa z univerzitnej pôdy do obľúbených podnikov v Košiciach a v Bratislave.

» čítať celú aktualitu
26.8.2015

Vďaka projektu "Poďakuj sestre" sme prevzdelali vyše 1.000 sestier a pôrodných asistentiek

Projekt "Poďakuj sestre" je u sestier a pôrodných asistentiek každým rokom populárnejší.

» čítať celú aktualitu
13.8.2015

Právny seminár v Banskej Bystrici

Ak sa Vám nepodarilo prísť na náš seminár: Právna zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Bratislave, nevadí. Rozhodli sme sa, že ho pre väčší záujem zopakujeme, tentokrát v Banskej Bystrici.

» čítať celú aktualitu
4.8.2015

Nové onkologické e-kurzy

Na našom e-learningovom portáli www.e-medius.sk pribudli ďalšie dva kurzy, a to na témy "Eutanázia a asistovaná samovražda" a "Rozhodovanie na konci života" pacienta.

» čítať celú aktualitu
03.07.2015

NR SR PRIJALA ZÁKON O KOMISÁROVI PRE DETI A KOMISÁROVI PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Predmetom úpravy tohto zákona je úprava novovzniknutých inštitútov ochrany práv špecifických skupín, a to komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj zriadenie a úlohy Úradu komisára pre deti a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

» čítať celú aktualitu
22.06.2015

Posledná možnosť prihlásiť sa na právny seminár!

Už o dva dni sa uskutoční právny seminár: Právna zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, máte poslednú možnosť sa naň prihlásiť.

» čítať celú aktualitu
15.06.2015

Nepremeškajte možnosť prihlásiť sa na konferenciu: Transparentnosť klinického skúšania. Máte na to už len 10 dní!

25. júna 2015 sa v Bratislave uskutoční konferencia Transparentnosť klinického skúšania, ktorej spoluorganizátorom je aj Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Prečítajte si rozhovor s odborným garantom pripravovanej konferencie, Mgr. Katarínou Kováčovou. Srdečne Vás pozývame na konferenčnú pôdu, kde aj Vy budete mať možnosť vyjadriť svoj názor na inovácie klinického skúšania.

» čítať celú aktualitu
09.06.2015

Seminár zameraný na pacientske kauzy

Už o dva týždne sa uskutoční Právny Seminár Medius: Právna zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Máte možnosť vypočuť si atraktívne prednášky, ktoré čerpajú z praxe skúsených právnikov, ktorí sa dlhodobo venujú medicínskemu právu a stoja za viacerými zmenami zdravotníckej legislatívy.

» čítať celú aktualitu
03.06.2015

Čínski vedci geneticky modifikovali ľudské embryá

Čínski vedci minulý mesiac oznámili, že sa im podarilo upraviť genóm ľudských embryí. Takýto výskum je však etický sporný a vyvolal „búrlivú“ reakciu vo vedeckej komunite.

» čítať celú aktualitu
28.5.2015

Pozývame Vás na konferenciu "Transparentnosť klinického skúšania"

Zúčastnite sa konferencie a staňte sa prirodzenou súčasťou sprehľadnenia klinického skúšania.

» čítať celú aktualitu
19.5.2015

Právny seminár MEDIUS I.

Naša Komora organizuje po prvý krát právny seminár na tému : "Právna zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti". Seminár sa uskutoční 24. júna 2015 v Bratislave. Prihláste sa ešte dnes!

» čítať celú aktualitu
12.5.2015

Všetko najlepšie sestry a pôrodné asistentky!

Medzinárodný deň zdravotných sestier sa na celom svete slávi 12. mája ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania zdravotnej sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie.

» čítať celú aktualitu
05.05.2015

NÁVRH ZÁKONA O KOMISÁROVI PRE DETI A PRE OSOBY SO ZDR. POSTIHNUTÍM

Na rokovanie NR SR bol odoslaný vládny návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý predložilo Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR.

» čítať celú aktualitu
30.04.2015

projekt "Poďakuj sestre" pokračuje aj v roku 2015

Vďaka úspešnosti 1. ročníka projektu sme sa rozhodli pokračovať aj v roku 2015, v novom šate, s novými témami.

» čítať celú aktualitu
21.04.2015

Ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa prijatím zákona č. 77/2015 menia a dopĺňajú

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v dotknutých špecializačných odboroch sú povinný zosúladiť názvy ambulancií a požiadať o zmenu povolenia.

» čítať celú aktualitu
15.04.2015

NOVELA ZÁKONA O ROZSAHU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VZP

Publikovaním v Zbierke zákonov SR nadobudol platnosť zákon č. 53/2015, ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe VZP a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Novela je účinná od 01.04.2015.

» čítať celú aktualitu
02.04.2015

Kredity za účasť na konferencii "Istoty" zákona, vs. neistoty života

Konferencia "Istoty" zákona, vs. neistoty života bude kreditovaná viacerými slovenskými zdravotníckymi komorami.

» čítať celú aktualitu

Krst Komentára k zákonu o zdravotnej starostlivosti

Na konferencii budeme krstiť prvý Komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti

» čítať celú aktualitu
17.03.2015

Na blížiacej sa konferencii zaznejú názory zástupcov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR

Samotná predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA prijala pozvanie moderovať a predsedať konferenčnému bloku s názvom "Rozhodnutia na konci života".

» čítať celú aktualitu
04.03.2015

Vzácne pozvanie

Riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku MUDr. Darina Sedláková, MPH pozýva na konferenciu "Istoty" zákona, vs. neistoty života.

» čítať celú aktualitu
17.02.2015

Na pripravovanej medzinárodnej konferencii "Istoty" zákona, vs. neistoty života vystúpi široká škála prednášajúcich

Nenechajte si ujsť medzinárodnú konferenciu "Istoty" zákona, vs. neistoty života, na ktorej odznejú názory onkológov, pediatrov, psychológov, etikov a bioetikov, právnikov a mnohých ďalších odborníkov na dané témy.

» čítať celú aktualitu

Prezident SR prevzal záštitu nad konferenciou “Istoty“ zákona, vs. neistoty života

S potešením Vám oznamujeme, že prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prevzal záštitu nad pripravovanou medzinárodnou konferenciou “Istoty“ zákona, vs. neistoty života.

» čítať celú aktualitu

Termín konania medzinárodnej konferencie “Istoty“ zákona, vs. neistoty života

Dovoľujeme si Vás upozorniť na úpravu termínu konania medzinárodnej konferencie “Istoty“ zákona, vs. neistoty života.

» čítať celú aktualitu
27.11.2014

MEDIUS bude prednášať zdravotníkom v Liptovskom Mikuláši

Už tento piatok 28.11.2014 v rámci projektu "POĎAKUJ SESTRE" MEDIUS vzdelá sestry - inštrumentárky na ich celoslovenskom stretnutí.

» čítať celú aktualitu

UD 2014 KE

UD 2014 v Košiciach: Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve? (tretia diskusia)

Právnická fakulta UPJŠ bude miestom konania tretej, a teda poslednej diskusie z cyklu interdisciplinárnych univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014 v Košiciach.

» čítať celú aktualitu

UD 2014 Košice

UD 2014 v Košiciach: druhá diskusia

Projekt interaktívnych univerzitných dišpút pokračuje už zajtra druhou diskusiou.

» čítať celú aktualitu

Prezenčné vzdelávanie sestier v Žiline

Prezenčné vzdelávanie sestier pokračuje v Žiline.

» čítať celú aktualitu

Košice

UD 2014 opäť v Košiciach

V priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prebehne v stredu 5. novembra 2014 prvá diskusia z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014.

» čítať celú aktualitu

UD 2014 v Bratislave

UD 2014 v Bratislave: tretia diskusia už budúcu stredu (29.10.2014)

Farmaceutická fakulta UK bude miestom konania tretej, a teda poslednej diskusie z cyklu interdisciplinárnych univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014 v Bratislave.

» čítať celú aktualitu

Videozáznam na tému: Ktorý liek je pre mňa najlepší?

Radi by sme Vám dali do pozornosti videozáznam z 2. diskusie projektu Universitatis Disputationes 2014 Bratislava. Prajeme príjemné sledovanie

» čítať celú aktualitu

UD BA

UD 2014 v Bratislave: Prebehla druhá diskusia

Minulú stredu sa v budove Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského konala druhá diskusia projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE na tému Ktorý liek je pre mňa najlepší?.

» čítať celú aktualitu
22.10.2014

Snem Slovenskej komory psychológov

Komora pre medicínske právo – MEDIUS sa zúčastnila snemu Slovenskej komory psychológov.

» čítať celú aktualitu
14.10.2014

UD 2014 v Bratislave: hostia druhej diskusie

Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí už druhej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už zajtra, teda 15. októbra, v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského na tému: „Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov.“

» čítať celú aktualitu

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014 BA pokračuje už budúcu stredu (15. okróber 2014)

Téma : Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov

» čítať celú aktualitu
07.10.2014

UD 2014: Prebehla prvá diskusia na tému "Pacient a zdravotné poistenie"

Na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa 1. októbra 2014 uskutočnila prvá diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014. Pozvaní hostia diskutovali na tému Pacient a zdravotné poistenie.

» čítať celú aktualitu
24.09.2014

Zmena času konania diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014 v Bratislave

Upozorňujeme Vás na zmenu času konania jednotlivých diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014 v Bratislave!

» čítať celú aktualitu
24.09.2014

Profesná zodpovednosť pri výkone zdravotníckeho povolania

Dovoľujeme si Vás upozorniť na uverejnenie štvrtého webinára v rámci projektu Poďakuj sestre.

» čítať celú aktualitu

Miestom konania UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014 v Bratislave je Farmaceutická fakulta UK!

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014 zahájime už budúcu stredu (1. okróber 2014) na Farmaceutickej fakulte UK. Ste srdečne vítaní!

» čítať celú aktualitu
05.09.2014

Termíny UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014 v Košiciach

Košice budú už po tretí raz dejiskom konania interaktívnych interdisciplinárnych univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE.

» čítať celú aktualitu
27.08.2014

Termíny bratislavských UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014

Október sa bude v Bratislave niesť v znamení UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014.

» čítať celú aktualitu
15.08.2014

Primátor Bratislavy prevzal záštitu nad UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014

Tretí ročník projektu interaktívnych interdisciplinárnych univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE sa tento rok po prvý raz uskutoční aj v našom hlavnom meste.

» čítať celú aktualitu
06.08.2014

Posudzovanie etiky klinického skúšania v novej legislatíve Európskej únie: Návrhy Metodických listov

V júli 2014 sa zástupcovia Komory pre medicínske právo – MEDIUS zúčastnili konferencie "Posudzovanie etiky klinického skúšania v novej legislatíve Európskej únie". Cieľom konferencie bolo zmapovať aktuálny stav posudzovania etiky klinického skúšania na Slovensku a prostredníctvom skúseností diskutujúcich hostí predstaviť postupy, ktoré fungujú v zahraničí a sú aplikovateľné i v našich podmienkach.

» čítať celú aktualitu
24.07.2014

Etika v zdravotníckom povolaní

Dovoľujeme si Vás upozorniť na uverejnenie v poradí už tretieho webinára na stránkach projektu Poďakuj sestre, tento raz na tému Etika v zdravotníckom povolaní.

» čítať celú aktualitu
22.07.2014

Obzretie sa za konferenciou „Posudzovanie etiky klinického skúšania v novej legislatíve Európskej únie.“

Dňa 3. júla 2014 sa v bratislavskom hoteli Chopin uskutočnila celodenná konferencia s názvom „Posudzovanie etiky klinického skúšania v novej legislatíve Európskej únie.“

» čítať celú aktualitu
16.07.2014

Neprehliadnite podstatnú novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

30. júna nadobudol účinnosť zákon č. 185/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

» čítať celú aktualitu
01.07.2014

Prípravy na UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014 v plnom prúde

Komora pre medicínske právo MEDIUS organizuje už tretí ročník UNIVERSITATIS DISPUTATIONE, projekt interaktívnych interdisciplinárnych univerzitných dišpút, pri ktorých sa na jednom mieste stretávajú študenti spolu s akademikmi a odborníkmi z praxe v diskusii na zaujímavé témy.

» čítať celú aktualitu
17.6. 2014

Téma Právne aspekty vakcinácie na rádiu Regina už zajtra

Rádio Regina – štúdio Košice odvysiela 18.06.2014 so začiatkom o 15:05 hod. v relácii Právo a Vy zaujímavú rozhlasovú debatu pod názvom Právne aspekty vakcinácie.

» čítať celú aktualitu
11.6. 2014

Stali sme sa partnerom odbornej konferencie Banskobystrické dni pediatrickej anestézie. Príďte sa pozrieť!

V dňoch 19.-21. júna 2014 sa v Hoteli Partizán na Táloch uskutočnia Banskobystrické dni pediatrickej anestézie. Partnerom konferencie je Komora pre medicínske právo – MEDIUS, o.z. Konferencia interaktívnym spôsobom priblíži účastníkom z rôznych odborov denné problémy anesteziologickej praxe a ich riešenia.

» čítať celú aktualitu
5.6.2014

Poďakuj sestre: Pacienti partnerských nemocníc ďakujú sestrám

Pacienti partnerských nemocníc projektu Poďakuj sestre majú možnosť poďakovať sestrám a pôrodným asistentkám za ich prístup a profesionalitu.

» čítať celú aktualitu
5.6.2014

Konferencia "Posudzovanie etiky klinického skúšania v novej legislatíve Európskej únie" už 3. júla 2014

Komora pre medicínske právo – MEDIUS je partnerom konferencie "posudzovanie etiky klinického skúšania v novej legislatíve Európskej únie" Cieľom konferencie je zmapovať aktuálny stav na Slovensku a prostredníctvom skúseností diskutujúcich hostí predstaviť postupy, ktoré fungujú v zahraničí a sú aplikovateľné i v našich podmienkach. Závery konferencie budú komunikované Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a legislatívnej rade vlády.

» čítať celú aktualitu
28.5.2014

Webinár k inštitútu Informovaného súhlasu na stránkach Poďakuj sestre

Milí návštevníci portálu medius.sk, dovoľujeme si Vás upozorniť na uverejnenie webinára venovaného téme Informovaný súhlas na stránkach projektu Poďakuj sestre, ktorý Komora pre medicínske právo – MEDIUS realizuje v roku 2014 s finančnou podporou generálneho sponzora spoločnosti Johnson & Johnson.

» čítať celú aktualitu
22.05.2014

Poďakuj sestre: Prezenčné vzdelávanie v plnom prúde

Projekt Poďakuj sestre vstúpil do svojej druhej fázy. Okrem vzdelávania cez e – Learning sme zrealizovali dva kurzy prezenčnou formou u našich partnerov – v Nemocnici Košice - Šaca, a.s. 1. súkromná nemocnica a v Nemocnici Poprad, a.s.

» čítať celú aktualitu
8.5. 2014

Medzinárodná konferencia Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu je úspešne za nami!

V dňoch 10. – 11.4.2014 sa v nových priestoroch konferenčnej sály KOŠICE HOTEL zišli svetoví odborníci zo siedmich európskych krajín z oblasti práva, medicíny, bioetiky, psychológie, farmakológie a morálnej teológie, aby prezentovali svoje názory a podelili sa s účastníkmi o svoje bohaté skúsenosti a na prezentované témy s ostatnými prednášajúcimi a účastníkmi živo diskutovali.

» čítať celú aktualitu
4.4.2014

Priblíženie prvého dopoludňajšieho bloku druhého konferenčného dňa

Konferencia Reprodukčné práva ženy v centre záujmu sa uskutoční 10. a 11. apríla 2014 v Konferenčnej sále - KOŠICE HOTEL, Moldavská cesta II. 51, Košice.

» čítať celú aktualitu
1.3.2014

Štartujeme projekt Poďakuj sestre!

Dňa 28.2.2014 sme oficiálne odštartovali projekt Poďakuj sestre! Viac na www.podakujsestre.sk.

» čítať celú aktualitu
6.2. 2014

2 percentá môžete venovať aj Komore pre medicínske právo - MEDIUS o.z.

Milí priatelia, aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu našej organizácie - občianskeho združenia prostredníctvom „darovania“ podielu z Vašej dane. Vieme, že dnes je príležitostí, kde tento podiel darovať množstvo, ale veríme, že naša činnosť a vízia Vás inšpirujú natoľko, že sa rozhodnete podporiť práve nás. Poslaním Komory pre medicínske právo - MEDIUS, o.z. je vytváranie právneho prostredia medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom. Obaja tvoria súčasť liečebného procesu, ktorého výsledok je determinovaný ich vzájomným pôsobením.

» čítať celú aktualitu
04.02.2014

ZVEREJNILI SME ZOZNAM PREDNÁŠAJÚCICH NA KONFERENCII REPRODUKČNÉ ZDRAVIE ŽENY V CENTRE ZÁUJMU!

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zoznam prednášajúcich konferencie Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu, ktorý je zverejnený na našich webových stránkach. V programe konferencie sú zaradené vystúpenia popredných odborníkov z oblasti práva, medicíny, psychológie, etiky z niekoľkých európskych krajín (Holandsko, Rakúsko, Taliansko, Česká republika, Slovensko). Program budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať

» čítať celú aktualitu
07.11.2013

BODKA ZA TREŤOU DISKUSIOU: MÔŽEME DISPONOVAŤ SVOJÍM TELOM? PRÁVNE, MEDICÍNSKE A PSYCHOLOGICKÉ OTÁZKY TRANSPLANTÁCIÍ

Na Právnickej fakulte UPJŠ sa v stredu, 06. novembra 2013, uskutočnila posledná diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, ktorá bola venovaná téme transplantácií a možných dispozícií s telom, orgánmi a tkanivami.

» čítať celú aktualitu
19.10.2013

Druhé kolo diskusii UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 - Je ona „on“? Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika

Pozývame Vás na druhé diskusné kolo z tohtoročného cyklu štyroch interaktívnych odborných diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, ktoré sa uskutoční v stredu, dňa 23. októbra 2013, o 15.30 h. na akademickej pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na Kováčskej ulici č. 30 v miestnosti č. P13 /druhé poschodie/.

» čítať celú aktualitu
18.10.2013

BODKA ZA PRVOU DISKUSIOU PROJEKTU UD 2013: POVINNÉ OČKOVANIE- BALANC MEDZI ZÁUJMOM SPOLOČNOSTI A PACIENTA

V stredu, 16. októbra 2013 sa na Právnickej fakulte UPJŠ uskutočnilo prvé kolo cyklu odborných diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013.

» čítať celú aktualitu
15.10.2013

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 – POVINNÉ OČKOVANIE - PREDSTAVENIE DISKUTÉROV

Sme radi, že pozvanie do diskusie z cyklu UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013, ktorá sa uskutoční dňa 16. októbra 2013 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na tému „Povinné očkovania - balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta“, prijali odborníci z oblasti medicíny, aplikovanej etiky, práva aj zástupca aktívnej občianskej spoločnosti. Na vysoko aktuálnu tému budú diskutovať:MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH, Mgr. Adriána Jesenková, PhD., Ing. Marián Filo a JUDr. Ivan Humeník, Ph.D.

» čítať celú aktualitu
07.10.2013

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 – POVINNÉ OČKOVANIE (1. KOLO DISKUSII)

Je nám veľkou cťou, pozvať Vás na prvé diskusné kolo z tohtoročného cyklu štyroch interaktívnych odborných diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, ktoré sa uskutoční dňa 16. októbra 2013 o 15.30 na akademickej pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na Kováčskej ulici č. 30 v miestnosti č. P13.

» čítať celú aktualitu
29. august 2013

Vylepšený dizajn portálu www.medius.sk!

Komora pre medicínske právo – MEDIUS Vám s radosťou predstavuje re-dizajnovanú titulnú stránku portálu www.medius.sk.

» čítať celú aktualitu
2.5.2013

Obzretie sa za medzinárodnou konferenciou "Aké princípy vládnu zdravotníctvu?"

Konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“, ktorú organizovala Komora pre medicínske právo MEDIUS v Košiciach sa stretla s obrovským záujmom odbornej verejnosti, medzi ktorých patrili poprední odborníci z odvetvia medicíny, práva, psychológie, teológie, ako aj z iných príbuzných odborov zo Slovenska, ako aj zo zahraničia.

» čítať celú aktualitu
19.2.2013

Bližšie predstavenie 1. doobedňajšieho bloku 1.dňa konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“

Konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ je pre svoj rozmanitý obsah a rozsah rozdelená do dvoch konferenčných dní 11.4.-12.4.2013 a uskutoční sa na Dominikánskom námestí v Košiciach. V 1. doobedňajšom bloku prvého konferenčného dňa prednášajúci, diskutéri ponúknu účastníkom pohľad a priblížia na akých princípoch by mala stáť normotvorba? Aká je povaha právnych predpisov v sektore zdravotníctva? Je v poriadku že sa presúva množstvo predpisov do výlučnej normotvorby MZ SR? Ako prebieha legislatívny proces? Kto predpisy tvorí? Sú do tvorby predpisov zaangažovaní všetci zainteresovaní (pacienti, zdravotné poisťovne, poskytovatelia, farmaceutické subjekty)? Na koho záujmy sa má najviac prihliadať? Aké sú negatíva a pozitíva súčasnej praxe? Ako bezpečne aplikovať nejasné normy?

» čítať celú aktualitu
17.2.2013

Predstavenie 1. dňa medzinárodnej konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu" 11.4.-12.4.2013

Komora pre medicínske právo MEDIUS realizuje medzinárodnú konferenciu "Aké princípy vládnu zdravotníctvu?" v dňoch 11.4.2013 - 12.4.2013 v Konferenčnej sále VERITAS, Dominikánske námestie, Košice Viac ako 25 prednášajúcich a diskutérov je pripravených a ochotných sa podeliť so svojimi poznatkami.

» čítať celú aktualitu
1.2.2013

Veľká novela zákona o poskytovateľoch

Rozsiahly návrh zákona sa týka viacerých osôb pracujúcich v oblasti zdravotníctva.

» čítať celú aktualitu
18.1.2013

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 2

Zakotvenie trestnej zodpovednosti za porušovanie povinností počas krízovej situácie.

» čítať celú aktualitu
11.12.2012

Kríza v žilinskej nemocnici

Napriek sľubom, ktoré dostali lekári ešte minulého roku počas štrajkov k tretiemu zvýšeniu platov nedošlo. Nátlakovým nástrojom sa môže stať práve odmietanie pohotovostných služieb (nadčas) ku ktorým dáva lekár a zástupcovia (zdravotníckych) zamestnancov súhlas.


Problémom v zdravotníctve je hlavne odložený DRG systém, ktorý mal začať už nasledujúci rok. Jedná sa o projekt, ktorý meria a vyhodnocuje produkciu nemocníc a je vo svete považovaný za najspravodlivejší systém financovania nemocníc. Súčasná vláda však jeho zavedenie odložila až na rok 2016.


Koncom októbra sa objavili správy, že vo Fakultnej nemocnici v Žiline malo prísť o prácu dvadsať lekárov z dôvodu nadbytočnosti. Niektorí lekári to chápali ako trest za to, že sa zúčastnili protestov lekárov V4.


Situácia sa vyostrila po tom, čo polovica lekárov podala výpovede z pohotovostných služieb na znak solidarity s prepustenými kolegami. Z toho dôvodu sa v nemocnici nemohlo operovať. Na to zareagovali aj poisťovne, ktoré v prvom rade odporúčajú zavolať na infolinky kde pacientom dajú potrebné informácie, ako ďalej postupovať, prípadne informácie o najbližšom zdravotníckom zariadení.


Všetky plánované a odkladné operačné výkony boli v žilinskej nemocnici zastavené na základe rozhodnutia ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej


Po dlhých včerajších rokovaniach sa ale dospelo ku kompromisu – riaditeľ nemocnice musí prijať naspäť lekárov ktorým bola podaná výpoveď, avšak dôjde ku zníženiu platov ostatných lekárov s ktorým všetci súhlasili. „Pacienti teraz budú mať záruku, že lekári nastúpia na večerné pohotovostné služby,“ povedala Zvolenská.

» čítať celú aktualitu
23.11.2012

Úprava pracovného času zdravotných sestier

Novela zákonníka práce umožní ďalšie nadčasové hodiny pre zdravotníckych zamestnancov.

» čítať celú aktualitu
16.11.2012

Rozhlasová debata na tému Právne aspekty očkovania na rádiu Regina

Rádio Regina – štúdio Košice odvysielalo 15.11.2012 v čase od 10.00 do 11.00 hod. v rámci Magazínu Rádia Regina Košice rozhlasovú debatu pod názvom Právne aspekty očkovania.

» čítať celú aktualitu
15.11.2012

ESĽP rozhodol o sterilizáciách v Slovenskej republike

Sťažovateľky I.G., M.K. a R.H. pred ESĽP namietali, že v dôsledku ich sterilizácie bez ich úplného a informovaného súhlasu boli podrobené neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu, a že vyšetrovacie orgány neuskutočnili dôkladné, spravodlivé a efektívne vyšetrovanie okolností ich sterilizácie v rozpore s článkom 3 Dohovoru, že v dôsledku sterilizácie bolo porušené ich právo na súkromný a rodinný život podľa článku 8 Dohovoru a právo na založenie rodiny podľa článku 12 Dohovoru. Viac o tomto zásadnom rozhodutí v ďalšom texte.

» čítať celú aktualitu
25.10.2012

Chceli by ste byť členmi panelu odborníkov?

Európska komisia vyhlásila výberové konanie na expertov do novo ustanoveného Mnohoodvetvového a nezávislého panelu odborníkov pre poskytovanie poradenstva ohľadne účinných spôsobov investovania do zdravia. Panel, ktorý bol ustanovený rozhodnutím Komisie na základe Záverov Rady z mája 2011.

» čítať celú aktualitu
17.10.2012

Viete čo je UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012?

Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z. pripravuje v priebehu mesiacov október – december 2012 v odbornej spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach projekt UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012.

» čítať celú aktualitu
17.10.2012

Definície súvisiace s potratom, pôrodom pre účely štatistických hlásení a vyplňovania Listu o prehliadke zomrelého

Ministerstvo zdravotníctva ČR na svojom webe pripomína, že: "S účinností  zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravujícím širokou oblast zdravotnické problematiky, došlo ke zrušení řady původních právních předpisů, mezi jinými i ke zrušení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a  vyhlášky č. 11/1988 Sb. o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky, v nichž byly uvedeny definice související s potratem a porodem živého nebo mrtvého dítěte." Z tohto dôvodu MZ ČR oboznamuje odbornú verejnosť s potrebnými definíciami vychádzajúcími z mezinárodných doporučení, ktoré spracoval ÚZIS ČR v spolupráci s Českou gynekologickou a pôrodníckou spoločnosťou ČLS J.E.Purkyně.

» čítať celú aktualitu
15.10.2012

Príspevok Zuzany Zolákovej v zborníku HUMAN RIGHTS FORUM 2012 – Medicínske právo interdisciplinárne

Autorke a členke komory Mgr. et Bc. Zuzane Zolákovej vyšiel aj ako publikačný výstup odprezentovaný príspevok na Human Rights Fóre 2012. Ide o článok s názvom Reprodukčné práva a právna ochrana embrya v legislatíve vybraných európskych štátov.

» čítať celú aktualitu
10.10.2012

Bola zriadená komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre oblasť boja proti korupcii

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 517 zo dňa 10. augusta 2011, ktorým vláda Slovenskej republiky schválila Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike, zriaďilo Komisiu ministerstva pre oblasť boja proti korupcii ako svoj poradný orgán.

» čítať celú aktualitu
08.10.2012

Reforma psychiatrickej starostlivosti v Českej republike

Ministerstvo zdravotníctva ČR pripravuje reformu psychiatrickej starostlivosti v Českej republike s cieľom modernizovať celý systém a zvýšiť kvalitu starostlivosti o pacientov. Zároveň reforma zaistí presun liečby z veľkých inštitúcií do personálne lepšie zaistených lokálnych centier.

» čítať celú aktualitu
27.09.2012

Obsiahla novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v legislatívnom procese

Návrh novely zákona, ktorý predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR je v medzirezortnom pripomienkovom konaní a bol predložený na základe Plánu práce Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2012. V prípade schválenia tejto novely dôjde k precizovaniu právnej úpravy reflektujúc potreby praxe a aj implementácii záväzných aktov EÚ.

» čítať celú aktualitu
24.09.2012

"Transplantačná" novela zákona o zdravotnej starostlivosti

Upozorňujeme Vás na aktualizáciu textu právneho predpisu pôvodne vydaného v Zbierke zákonov pod č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. Dochádza k transpozície smernice EPaR, ktorej cieľom je zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť ľudských orgánov určených na transplantáciu.

» čítať celú aktualitu
20.09.2012

Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na liečbu osoby intoxikovanej metanolom

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo metodický pokyn, ktorý sa liečbe pri intoxikácii metanolom. Ako sme Vás už aj na našom webe informovali, situácia je vážna a u našich západných susedov v ČR už desiatky ľudí zahynuli právne na intoxikáciu touto chemickou látkom prítomnou v alkohole.

» čítať celú aktualitu
19.09.2012

Úrad verejného zdravotníctva zakázal tvrdý alkohol z ČR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal 18.09.2012 s platnosťou od. 17. hodiny dnešného dňa, t.j. 18. septembra 2012, dočasný zákaz uvádzať, predávať a používať liehoviny s obsahom etanolu od 20 percent vyrobené na území Českej republiky.

» čítať celú aktualitu
11.09.2012

Zasadnutie Regionálneho výboru WHO pre Európu

Za účasti vrcholných zástupcov 53 členských krajín európskeho regiónu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bude 10. - 13. septembra 2012 na Malte 62. zasadnutie Regionálneho výboru WHO.

» čítať celú aktualitu
04.09.2012

Stanovisko Vedeckej rady České lékařské komory k neovereným liečiteľským postupom v onkológii

ČLK, teda jej Vedecká rada, uverejnila na svojom webe zaujímavé stanovisko na citlivú tému, a síce alternatívna liečba v onkológii.

» čítať celú aktualitu
30.08.2012

Hromadná pripomienka k zákonu o liekoch

K zákonu č. 362/2001 o liekoch a zdravotníckych pomôckach je organizovaná hromadná pripomienka doprevádzaná diskurzom vo virtuálnom priestore internetu.

» čítať celú aktualitu
29.08.2012

Vláda ČR schválila dalšie časti zdravotníckej reformy

Česká vláda na svojom zasadnutí schválila ďalšie návrhy právnych predpisov, ktoré sú súčasťou reformy českého zdravotníctva. Ide o 3 dôležité dokumenty: Nariadenie vlády o časovej a miestnej dostupnosti, Vecný zámer zákona o univerzitných nemocniciach a Národný akčný plán pre vzácne ochorenia na roky 2012 – 2014.

» čítať celú aktualitu
29.08.2012

Vláda ČR schválila dalšie časti zdravotníckej reformy

Česká vláda na svojom zasadnutí schválila ďalšie návrhy právnych predpisov, ktoré sú súčasťou reformy českého zdravotníctva. Ide o 3 dôležité dokumenty: Nariadenie vlády o časovej a miestnej dostupnosti, Vecný zámer zákona o univerzitných nemocniciach a Národný akčný plán pre vzácne ochorenia na roky 2012 – 2014.

» čítať celú aktualitu
23.08.2012

Česká republika bojuje proti reexportom liekov

Novelou zákona o liekoch sa ČR rozhodla implementovať právnu úpravu, ktorá reflektuje problém tzv. reexsportov liekov. Novela bola zatiaľ schválená na úrovni vlády.

» čítať celú aktualitu
13.08.2012

Prechodné opatrenia súvisiace s implementáciou novej legislatívy vo farmakovigilancii

ŠÚKL na svojom webe poskytol aktualizovanú verziu prekladu dokumentu Európskej liekovej agentúry zo dňa 23.5.2012 s komentármi pre Slovensko.

» čítať celú aktualitu
16.08.2012

Metodické usmernenia ÚDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prijal nové, a zároveň novelizoval metodické usmernenie.

» čítať celú aktualitu
02.08.2012

Implemetácia 25. Smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu

Inkorporovaním európskej smernice do vnútroštátneho právneho poriadku dôchádza k novelizácii Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, najmä v štvrtej časti, druhej hlave. Materiál je v legislatívnom procese.

» čítať celú aktualitu
01.08.2012

Nová predsedníčka ÚDZS

Od 1. augusta 2012 je novou predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou MUDr. Monika Pažinková, MPH, ktorú do funkcie vymenovala vláda SR na svojom zasadnutí 25. júla 2012.

» čítať celú aktualitu
27.07.2012

Publikácia Európskej komisie HEALTH FOR THE EU IN 20 SUCCESSFUL STORIES

EK vydala publikáciu pri príležitosti desiateho výročia akčných programov Spoločenstva pre verejné zdravie.

» čítať celú aktualitu
24.07.2012

Oboznamovanie sa dozornou radou so zdravotnou dokumentáciou

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o stanovisko, ktoré súvisí s činnosťou dozornej rady akciovej spoločnosti , a to: Môžu členovia dozornej rady akciovej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a všeobecnou nemocnicou, zriadenej podľa Obchodného zákonníka, nahliadať v rámci svojej činnosti a definície §197 ObZ do zdravotnej dokumentácie?

» čítať celú aktualitu
19.07.2012

Záväzné stanovisko úradu na ochranu osobných údajov vo veci očkovania

ÚOOÚ Slovenskej republiky vo veci poskytovania osobných údajov dotknutých osôb (ide o neplnoleté fyzické osoby, ich zákonných zástupcov a plnoleté osoby), ktoré sa nepodrobili očkovaniu vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu rozhodol a jeho stanovisko vyšlo aj vo vestníku MZ SR.

» čítať celú aktualitu
19. 4. 2012

Diskusia o výhrade svedomia 26. apríla 2012

S blížiacim sa dátumom konania sa diskusie o výhrade vo svedomí, ktorá sa uskutoční 6. apríla 2012 v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v posluchárni P1 na Triede SNP č. 1, vám dávame do pozornosti niekoľko článkov, rozhovorov a správ, ktoré sme na stránke www.pravo-medicina.sk uverejnili na túto tému.

» čítať celú aktualitu
19. 4. 2012

Významný európsky morálny teológ prof. Peschke bude prezentovať príspevok "Odkázanosť mravného prirodzeného zákona na konečný cieľ"

Vzácnym prednášajúcim na konferencii bude Prof. Karl-Heinz Peschke, SVD, ktorý patrí medzi najvýznamnejších morálnych teológov posledných desaťročí. Jeho príspevok bude na tému odkázanosti mravného prirodzeného zákona na konečný cieľ.

» čítať celú aktualitu
17. 4. 2012

Prof. Marie-Jo Thiel sa predstaví s príspevkom na tému Európska Únia a biomedicínsky výskum. Ktorá etika?

Na konferencii bude prednášať Prof. Dr. Dr. Marie-Jo Thiel z Univerzity v Štrasburgu, riaditeľka Európskeho centra pre štúdium a učenie etiky (CEERE). Jej príspevok sa bude venovať téme Európskej únie a biomedicínskemu výskumu z pohľadu etiky.

» čítať celú aktualitu
17. 4. 2012

Pozývame Vás na interaktívnu diskusiu o výhrade vo svedomí

Diskusia Výhrada svedomia a jej dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa uskutoční 26. apríla 2012 v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v posluchárni P1 na Triede SNP č. 1. Diskusiu organizuje Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach.

» čítať celú aktualitu
9.2.2012

ELSA Košice a Komora pre medicínske právo- MEDIUS vás pozývajú na vedeckú konferenciu IV. HUMAN RIGHTS FORUM 2012

ELSA Košice a Komora pre medicínske právo- MEDIUS Vás pozývajú na vedeckú konferenciu IV. HUMAN RIGHTS FORUM 2012, ktorá sa uskutoční 20. a 21. marca 2012, z príležitosti 15. výročia Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne.

» čítať celú aktualitu

Zborník z konferencie "Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania" v predaji!

Upozorňujeme na vydanie zborníka z konferencie "Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania" (ed. Ivan Humeník), ktorá sa konala na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa 13. apríla 2011.

» čítať celú aktualitu
11.12.2011

Kniha z dielne člena Komory už v predaji

Koncom tohoto týždňa sa do internetového obchodu vydavateľstva EUROKODEX dostala nová kniha "Ochrana osobnosti a medicínske právo" od JUDr. Ivana Humeníka, Ph.D. V krátkom čase by sa mala objaviť aj na pultoch predajní s odbornou literatúrou.

» čítať celú aktualitu

Diskusia: Surogačné materstvo - prijateľná forma ľudskej reprodukcie?

Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ a ELSOU Košice si Vás dovoľuje pozvať na diskusiu pod názvom: Surogačné materstvo - prijateľná forma ľudskej reprodukcie?

» čítať celú aktualitu
23.11.2011

ODPORÚČAME PUBLIKÁCIU: JUDr. Ivan Humeník, PhD. - MEDICÍNSKE PRÁVO A OCHRANA OSOBNOSTI

Chceli by sme Vás upozorniť že vydavateľstvo odbornej právnickej literatúry EUROKÓDEX vydáva začiatkom decembra 2011 knihu JUDr. Ivana Humeníka, PhD. s názvom MEDICÍNSKE PRÁVO A OCHRANA OSOBNOSTI. Cena publikácie ešte nie je stanovená, no každopádne ju portál pravo-medicina.sk odporúča každému čitateľovi našeho webu.

» čítať celú aktualitu
18.11.2011

Dátum výberového konania

Výberové konanie na post projektového manažéra sa uskutoční dňa 23.11.2011 so začiatkom o 15.00 priestoroch Komory na Mäsiarskej č. 6 v Košiciach. Žiadame prihlásených záujemcov, aby nás vopred kontaktovali za účelom upresnenia ich termínu.

» čítať celú aktualitu
8.11.2011

Hľadáme nového zamestnanca/spolupracovníka

Komora pre medicínske právo - MEDIUS otvára výberové konanie na post "manažér projektov". Nástup je možný od decembra 2011. Bližšie info nájdete vo vnútri aktuality.

» čítať celú aktualitu
25.10.2011

Záverečné zhrnutia z minikonferencie

Minulý týždeň, dňa 20. októbra 2011, sa v konferenčných priestoroch hotela Yasmin uskutočnila minikonferencia pod názvom "Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach", na ktorej sa Komora pre medicínske právo- MEDIUS oficiálne predstavila poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a odborníkom z ďalších oblastí.

» čítať celú aktualitu
12.10.2011

Konferencia "Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach"

Prinášame Vám bližšie informácie o témach prednášok minikonferencie "Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach".

» čítať celú aktualitu
7.10.2011

Medicínske právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

V rámci projektu Medicínske právo "inak" sme uverejnili nové informácie o výučbe predmetu Medicínske právo na PrF UPJŠ v Košiciach.

» čítať celú aktualitu
26.09.2011

Hromadné podávanie výpovedí slovenských lekárov

Do akcie hromadného podávania výpovedí sa podľa najnovších informácií zapojilo viac ako 2000 slovenských lekárov.

» čítať celú aktualitu
14.09.2011

Služba CardPay je opäť funkčná

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že niektoré technické problémy vzniknuté na portáli www.medius.sk, boli v týchto dňoch odstránené.

» čítať celú aktualitu
14.09.2011

Pozvánka na konferenciu

Komora pre medicínske právo- MEDIUS si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu s názvom „Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach“ , ktorá sa uskutoční dňa 20.októbra 2011 v priestoroch Hotela Yasmin v Košiciach. Pozvanie na ňu prijalo viacero popredných odborníkov.

» čítať celú aktualitu
22.7.2011

Niektoré technické problémy webu

Ospravedlňujeme sa za niektoré technické problémy, ktoré sa v týchto dňoch vyskytujú na portály www.medius.sk. Pracujeme na tom, aby sme ich čím skôr odstránili.

» čítať celú aktualitu
18. 7. 2011

Spustenie portálu www.medius.sk

V polovici júna 2011 boli po niekoľko mesačných prípravách spustené internetové stránky www.medius.sk. Portál www.medius.sk je hlavným - domovským portálom Komory, ktorý v sebe spája všetky činnosti a projekty Komory. Portál je momentálne vo fáze testovania, preto sa vopred ospravedlňujeme za prípadné chyby a technické nedostatky. Vitajte na našich stránkach!

» čítať celú aktualitu