Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa prijatím zákona č. 77/2015 menia a dopĺňajú

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v dotknutých špecializačných odboroch sú povinný zosúladiť názvy ambulancií a požiadať o zmenu povolenia.

Ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa prijatím zákona č. 77/2015 menia a dopĺňajú. Uvedeným zákonom sa totiž novelizoval zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Zoznam ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti ustanovuje príloha č. 1a k zákonu č. 578/2004. Táto príloha pôvodne ustanovovala zoznam 64 špecializovaných ambulancií, pričom prijatím zákona č. 77/2015 sa uvedený zoznam mení a dopĺňa, a to s účinnosťou od 1. mája 2015. Poskytovatelia ZS poskytujúci špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v dotknutých špecializačných odboroch sú povinný zosúladiť názvy ambulancií a požiadať o zmenu povolenia.

Zo zoznamu ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa vypúšťa mamologická ambulancia a andrologická ambulancia. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore mamológia, a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore andrológia na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 30. júna 2016. Ak poskytovateľ o zmenu povolenia v tejto lehote nepožiada alebo nezíska povolenie do 31. decembra 2016, povolenie stráca platnosť 31. decembra 2016.

Do zoznamu ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa dopĺňajú:

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny môže byť zriadená len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná ZS v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Ambulancia pediatrická môže byť zriadená len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej v jednom pediatrickom odbore.

Okrem uvedeného dochádza od 1. mája 2015 aj k zmene názvu gynekologickej ambulancie. Tá po novom nesie názov „gynekologycko-pôrodnícka ambulancia“.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre