Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

BODKA ZA TREŤOU DISKUSIOU: MÔŽEME DISPONOVAŤ SVOJÍM TELOM? PRÁVNE, MEDICÍNSKE A PSYCHOLOGICKÉ OTÁZKY TRANSPLANTÁCIÍ

Na Právnickej fakulte UPJŠ sa v stredu, 06. novembra 2013, uskutočnila posledná diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, ktorá bola venovaná téme transplantácií a možných dispozícií s telom, orgánmi a tkanivami.

UD 2013 jeUD 2013 je séria univerzitných dišpút, ktorú už druhý rok organizuje Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s odbornými partnermi Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach. 
 
V poslednej dišpute sa stretli odborníci z oblasti medicíny, psychológie, bioetiky a zástupca pacientskej organizácie; do diskusie prijal pozvanie  MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.- hlavný transplantačný koordinátor Národnej transplantačnej organizácie SR, PhDr. Mária Humeníková- klinická psychologička, doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló- OP, PhD. - morálny filozof a bioetik a Ing. arch. Radoslav Herda - ľudskoprávny aktivista.
 
V úvode diskusie hostia prezentovali príspevky k téme transplantácia, každý z hľadiska svojho odboru. Ako prvý sa slova ujal MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., ktorý študentom vysvetlil bezpečnosť, zdravotný a ekonomický prínos transplantácií, pričom sa venoval konkrétne transplantáciám obličiek; priblížil, aké typy transplantácií sa vykonávajú na Slovensku  a na ich pracovisku, spôsob fungovania slovenského darcovského systému na tzv. opt- out princípe.  Ako druhá vystúpila PhDr. Mária Humeníková, ktorá  sa venovala psychologickým aspektom transplantácie orgánov,  najčastejším dôvodom pacientov k odmietnutiu orgánov. Ďalej  analyzovala psychologické fázy pri transplatácii obličky a predstavila závery štúdie,  ktorá sa sústredila na kvalitu života darcov po transplantácii pečene. 
 
doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló- OP, PhD.  rozobral etické aspekty transplantácií, debatu ohľadom korupčných škandálov pri transplantáciách na klinikách v Nemecku, rakúsky systém darovania orgánov, a taktiež postoj Cirkvi k darovaniu orgánov.  Vystúpenia uzavrel Ing. arch. Radoslav Herda, ktorý informoval študentov o problematike nedobrovoľného odberu orgánov u väzňov (praktizujúcich Falun Gong) v Číne a upozornil na jej závažnosť. 
 
Po príspevkoch bola otvorená diskusia, do ktorej sa zapojili spoludiskutéri v paneli. MUDr. Beňa  zodpovedal otázky otvorené v príspevkoch doc. Szaniszla, PhDr. Humeníkovej aj Ing. arch. Herdu. Vo veci čínskeho transplantačného programu upozornil na nedávnu legislatívnu zmenu, na základe ktorej bol zakázaný odber orgánov popraveným väzňom. Táto praktika bola dlhodobo kritizovaná medzinárodnou komunitou. Vo vzťahu k záverom štúdií prezentovaných PhDr. Humeníkovou dodal, že majú minimálne množstvo pacientov, u ktorých sa po transplantácii vyskytli zdravotné prípadne psychické ťažkosti. Naopak zdôraznil, že kvalita ich života stúpla. Absolvovanie transplantácie má podľa jeho názoru aj nepriamy pozitívny dopad na  zdravotný stav darcov v tom, že sa musia podrobovať pravidelným lekárskym prehliadkam. Vo vzťahu k etickým aspektom načrtnutým doc. Szaniszlóm ozrejmil spôsoby určovania mozgovej smrti, vyjadril sa k možnostiam transplantovať mozog či rakúskemu transplantačnému programu. Ďalšia diskusia sa zameriavala predovšetkým na medicínske, ale aj psychologické aspekty vykonávania transplantácií.
 
Za organizátora by sme radi vyjadrili spokojnosť s priebehom jednotlivých interdisciplinárnych diskusií a poďakovali všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie;  odborným partnerom, sponzorovi (GlaxoSmithKline) a taktiež všetkým, ktorých témy univerzitných dišpút zaujali a zúčastnili sa diskusie z publika.
 
 séria univerzitných dišpút, ktorú už druhý rok organizuje Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s odbornými partnermi Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach. 
 
V poslednej dišpute sa stretli odborníci z oblasti medicíny, psychológie, bioetiky a zástupca pacientskej organizácie; do diskusie prijal pozvanie  MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.- hlavný transplantačný koordinátor Národnej transplantačnej organizácie SR, PhDr. Mária Humeníková- klinická psychologička, doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló- OP, PhD. - morálny filozof a bioetik a Ing. arch. Radoslav Herda - ľudskoprávny aktivista.
 
V úvode diskusie hostia prezentovali príspevky k téme transplantácia, každý z hľadiska svojho odboru. Ako prvý sa slova ujal MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., ktorý študentom vysvetlil bezpečnosť, zdravotný a ekonomický prínos transplantácií, pričom sa venoval konkrétne transplantáciám obličiek; priblížil, aké typy transplantácií sa vykonávajú na Slovensku  a na ich pracovisku, spôsob fungovania slovenského darcovského systému na tzv. opt- out princípe.  Ako druhá vystúpila PhDr. Mária Humeníková, ktorá  sa venovala psychologickým aspektom transplantácie orgánov,  najčastejším dôvodom pacientov k odmietnutiu orgánov. Ďalej  analyzovala psychologické fázy pri transplatácii obličky a predstavila závery štúdie,  ktorá sa sústredila na kvalitu života darcov po transplantácii pečene. 
 
doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló- OP, PhD.  rozobral etické aspekty transplantácií, debatu ohľadom korupčných škandálov pri transplantáciách na klinikách v Nemecku, rakúsky systém darovania orgánov, a taktiež postoj Cirkvi k darovaniu orgánov.  Vystúpenia uzavrel Ing. arch. Radoslav Herda, ktorý informoval študentov o problematike nedobrovoľného odberu orgánov u väzňov (praktizujúcich Falun Gong) v Číne a upozornil na jej závažnosť. 
 
Po príspevkoch bola otvorená diskusia, do ktorej sa zapojili spoludiskutéri v paneli. MUDr. Beňa  zodpovedal otázky otvorené v príspevkoch doc. Szaniszla, PhDr. Humeníkovej aj Ing. arch. Herdu. Vo veci čínskeho transplantačného programu upozornil na nedávnu legislatívnu zmenu, na základe ktorej bol zakázaný odber orgánov popraveným väzňom. Táto praktika bola dlhodobo kritizovaná medzinárodnou komunitou. Vo vzťahu k záverom štúdií prezentovaných PhDr. Humeníkovou dodal, že majú minimálne množstvo pacientov, u ktorých sa po transplantácii vyskytli zdravotné prípadne psychické ťažkosti. Naopak zdôraznil, že kvalita ich života stúpla. Absolvovanie transplantácie má podľa jeho názoru aj nepriamy pozitívny dopad na  zdravotný stav darcov v tom, že sa musia podrobovať pravidelným lekárskym prehliadkam. Vo vzťahu k etickým aspektom načrtnutým doc. Szaniszlóm ozrejmil spôsoby určovania mozgovej smrti, vyjadril sa k možnostiam transplantovať mozog či rakúskemu transplantačnému programu. Ďalšia diskusia sa zameriavala predovšetkým na medicínske, ale aj psychologické aspekty vykonávania transplantácií.
 
Za organizátora by sme radi vyjadrili spokojnosť s priebehom všetkých interdisciplinárnych diskusií a poďakovali všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie;  odborným partnerom, sponzorovi (GlaxoSmithKline) a taktiež všetkým, ktorých témy univerzitných dišpút zaujali a zúčastnili sa diskusie z publika.

« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre