Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Bola zriadená komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre oblasť boja proti korupcii

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 517 zo dňa 10. augusta 2011, ktorým vláda Slovenskej republiky schválila Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike, zriaďilo Komisiu ministerstva pre oblasť boja proti korupcii ako svoj poradný orgán.

Komisia najmä:

  1. sústreďuje informácie o plnení úloh ministerstva, vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 517 zo dňa 10. augusta 2011, ktorým vláda Slovenskej republiky schválila Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike,
  2. monitoruje a priebežne vyhodnocuje stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 517 zo dňa 10. augusta 2011,
  3. oboznamuje sa priebežne s obsahom a počtom podaní doručených ministerstvu do samostatnej e-mailovej schránky s názvom korupcia,
  4. prerokúva návrhy strategických materiálov ministerstva voblasti boja proti korupcii a predkladá ministerke zdravotníctva SR stanoviská k týmto materiálom,
  5. predkladá Sekcii legislatívno-právnej legislatívne podnety v oblasti boja proti korupcii v rezorte zdravotníctva.

 


Komisia má vrátane predsedu 5 členov, ktorých vymenúva a odvoláva ministerka zdravotníctva tak, že predsedom komisie je vedúci služobného úradu, podpredsedom komisie je riaditeľka Odboru kontroly, vládneho auditu a sťažností, tajomníkom štátny zamestnanec Odboru kontroly, vládneho auditu a sťažností, ktorého navrhuje riaditeľka Odboru kontroly, vládneho auditu a sťažností a členmi komisie sú generálny riaditeľ Sekcie zdravia a generálna riaditeľka Sekcie legislatívno-právnej.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre