Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Projekty

Zóna pre členov

Nová registrácia

Medicínske právo "inak"

Ciele projektu Medicínske právo "inak"

Vo všeobecnosti je študent humanitného odboru (česť výnimkám) nútený memorovať a nie je vedený tvorivo uvažovať a predovšetkým systematicky pracovať počas celého semestra. Ďalším handicapom slovenského vzdelávacieho systému je „odcudzenie“ študenta a vyučujúceho – tí sa stretávajú len na prednáškach – jeden za „katedrou“, tí druhí v „laviciach“.

Štúdium na vysokej škole by malo byť jedinečnou príležitosťou pre mladého človeka prekonať za pomoci svojho tútora vlastné hranice, posunúť sa niekam, rozvíjať svoje kritické myslenie a formovať svoje názory. V tomto má byť vyučujúci pre študenta nielen odborníkom, ale rovnako aj osobnosťou – ľudským vzorom.

Cieľom projektu je prostredníctvom obsahovej náplne a metodiky vedenia predmetu Medicínske právo riešiť vyššie menované problémy.

Zámerom realizácie projektu je:
Výučba nového predmetu (obsahový pohľad),
ktorý má z pohľadu právnej praxe opodstatnenie vzhľadom na progresívne sa rozvíjajúcu problematiku medicínskeho práva. Obsahom predmetu sú právne otázky ochrany osobnosti v medicínskych činnostiach od všeobecných východísk až po konkrétne medicínske postupy (asistovaná reprodukcia, biomedicínsky výskum, transplantácie, výskum kmeňových buniek).
Študent získava kontakt s právnym „odborom“ ktorý postupne vstupuje do povedomia odborníkov a laickej verejnosti a má možnosť uvedomiť si cenu hodnôt, ktoré sú v procese medicínskych činností zasahované.
Predmet je obsahovo vyplnený nielen domácou právnou úpravou, ale aj úpravou iných štátov, judikatúrou slovenských a zahraničných súdov. Takto má študent možnosť uvažovať, ako by mala vyzerať právna úprava konkrétnych javov v pomeroch SR.
U študenta sa v priebehu semestra buduje presvedčenie, že ochranu osobnosti pri medicínskych činnostiach nemožno podceňovať, ale naopak dôrazne chrániť. Z toho môžu mať v budúcej profesionálnej praxi študenta osoh ďalšie osoby (podľa toho v akej oblasti bude pracovať).

Vzdelávací rozmer (didaktický pohľad), ktorého cieľom je prostredníctvom zvolenej metodiky motivovať študenta kriticky myslieť, vyjadrovať svoj názor, definovať svoje postoje, riešiť nastolené problémy.
Z tohto pohľadu nám ide viac o „cestu“ ako o „cieľ“. Sme názoru, že v niektorých prípadoch nie je objektívne možné nájsť jediné a správne riešenie (právne riešenie). Je preto dôležitejšie naučiť študenta, aby sa skôr ako na „výsledok“ (napr. úspešné absolvovanie skúšky) sústredil na samotný proces učenia, uvažovania, hľadania argumentov pre svoje názory.

 


 


« späť na Medicínske právo "inak" »
pravo-medicina.sk | Medicínske právo "inak" | Projekt sestry | Workshopy | Universitatis disputationes