Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Projekty

Zóna pre členov

Nová registrácia

pravo-medicina.sk

Ciele projektu pravo-medicina.sk

Presvedčenie o nevyhnutnosti vzdelávania a informovania lekárov/pacientov/iných zainteresovaných osôb nás viedlo k založeniu informačného portálu pravo-medicina.sk.


Portál pravo-medicina.sk môžme stručne charakterizovať ako jedinečný projekt, založený v roku 2008, ktorý v rámci Slovenska, ba dokonca aj Českej republiky nemá obdobu. Portál pravo-medicina.sk je výnimočný svojím obsahom, ako aj spôsobom jeho tvorby.

Cieľom portálu je zhromažďovať/systematizovať/sprostredkúvať informácie, názory a usmernenia týkajúce sa právnych otázok vyplývajúcich z poskytovania zdravotnej starostlivosti a to spôsobom zrozumiteľným nielen odbornej verejnosti, ale predovšetkým pacientom. Portál je zároveň komunikačnou platformou pre názory odborníkov vyjadrujúcich sa ku konkrétnym problémom právno-medicínskej praxe a bioetiky.

 « späť na pravo-medicina.sk »
pravo-medicina.sk | Medicínske právo "inak" | Projekt sestry | Workshopy | Universitatis disputationes