Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Projekty

Zóna pre členov

Nová registrácia

pravo-medicina.sk

Ciele projektu pravo-medicina.sk

Presved?enie o nevyhnutnosti vzdelvania a informovania lekrov/pacientov/inch zainteresovanch osb ns viedlo k zaloeniu informa?nho portlu pravo-medicina.sk.


Portl pravo-medicina.sk mme stru?ne charakterizova? ako jedine?n projekt, zaloen v roku 2008, ktor v rmci Slovenska, ba dokonca aj ?eskej republiky nem obdobu. Portl pravo-medicina.sk je vnimo?n svojm obsahom, ako aj spsobom jeho tvorby.

Cie?om portlu je zhroma?ova?/systematizova?/sprostredkva? informcie, nzory a usmernenia tkajce sa prvnych otzok vyplvajcich z poskytovania zdravotnej starostlivosti a to spsobom zrozumite?nm nielen odbornej verejnosti, ale predovetkm pacientom. Portl je zrove? komunika?nou platformou pre nzory odbornkov vyjadrujcich sa ku konkrtnym problmom prvno-medicnskej praxe a bioetiky.« späť na pravo-medicina.sk »
pravo-medicina.sk | Medicínske právo "inak" | Projekt sestry | Workshopy | Universitatis disputationes