Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Definície súvisiace s potratom, pôrodom pre účely štatistických hlásení a vyplňovania Listu o prehliadke zomrelého

Ministerstvo zdravotníctva ČR na svojom webe pripomína, že: "S účinností  zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravujícím širokou oblast zdravotnické problematiky, došlo ke zrušení řady původních právních předpisů, mezi jinými i ke zrušení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a  vyhlášky č. 11/1988 Sb. o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky, v nichž byly uvedeny definice související s potratem a porodem živého nebo mrtvého dítěte." Z tohto dôvodu MZ ČR oboznamuje odbornú verejnosť s potrebnými definíciami vychádzajúcími z mezinárodných doporučení, ktoré spracoval ÚZIS ČR v spolupráci s Českou gynekologickou a pôrodníckou spoločnosťou ČLS J.E.Purkyně.

Na oficiálnom webe uvádzajú:

"V současné době je v zákoně o zdravotních službách v §§ 80 až 82, které se věnují „Nakládání s částmi lidského těla odebranými pacientovi při poskytování zdravotní péče a nakládání s tělem zemřelého a částmi odebranými z těla zemřelého“, uvedeno v § 82 odst. 2, že „Plodem po potratu se rozumí plod, který po úplném vypuzení nebo vynětí z těla matčina neprojevuje ani jednu ze známek života a současně jeho porodní hmotnost je nižší než 500 g  a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 22 týdny.

 

K využití pro statistické a administrativní účely Ministerstvo zdravotnictví ČR seznamuje odbornou veřejnost ještě s dalšími definicemi

1) Porodem se rozumí ukončení těhotenství narozením živého nebo mrtvého dítěte;
2) Za narození živého dítěte se považuje úplné vypuzení nebo vynětí plodu z těla matčina, bez ohledu na délku trvání těhotenství, jestliže plod po narození dýchá nebo projevuje alespoň jednu ze známek života, to je srdeční činnost, pulsaci pupečníku nebo nesporný pohyb kosterního svalstva bez ohledu na to, zda byl pupečník přerušen nebo placenta připojena;
3) Mrtvě narozeným dítětem se rozumí plod narozený bez známek života, jehož hmotnost je 500g a více, nelze-li porodní hmotnost určit, narozený po 22. dokončeném týdnu těhotenství, a nelze-li délku těhotenství určit, nejméně 25 cm dlouhý, a to od temene hlavy k patě.
4) Potratem  se rozumí
a) spontánní potrat, to je ukončení těhotenství, kdy je embryo nebo plod neprojevující známky života samovolně vypuzen nebo vyjmut z dělohy a jeho hmotnost je nižší než 500g, a pokud ji nelze zjistit, je-li těhotenství kratší než 22 týdnů (méně než 22+0),
b) umělé přerušení těhotenství provedené podle zákona upravujícího umělé přerušení těhotenství (zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, vyhláška MZ ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství ),
c) ukončení mimoděložního těhotenství
d) případ, kdy z dělohy ženy bylo vyňato plodové vejce bez plodu, anebo těhotenská sliznice a jsou histologicky prokázány zbytky po potratu.
5) Umělé přerušení těhotenství provedené po 22. týdnu se nepovažuje za potrat, ale za předčasně vyvolaný porod.
6) Při ukončení těhotenství s více plody se posuzuje každý plod zvlášť za použití kriterií uvedených výše."
 
 
Na záver dodávame, že tieto definície sú zaujímavé aj z pohľadu slovenského práva a právnej vedy.
 
zdroj: Ministerstvo zdravotníctva ČR

« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre