Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Hromadná pripomienka k zákonu o liekoch

K zákonu č. 362/2001 o liekoch a zdravotníckych pomôckach je organizovaná hromadná pripomienka doprevádzaná diskurzom vo virtuálnom priestore internetu.

Zdôvodnenie hromadnej pripomienky:

 

"V § 4 ods. 1 Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme vypustiť celé znenie písm. h) a v tomto zmysle upraviť aj ustanovenie § 12 ods. 1 písm. d) bod 1 vypustením slov „odbornú prax najmenej dva roky vo výrobe liekov alebo“ a bod 2 vypustením slov „odbornú prax najmenej dva roky vo výrobe liekov alebo“, § 12 ods. 1 písm. e) bod 1 vypustením slov „má odbornú prax najmenej dva roky v laboratóriu na kontrolu liekov alebo“ a bod 2 vypustením slov „má odbornú prax najmenej dva roky v laboratóriu na kontrolu liekov alebo“, § 13 ods. 3 písm. b) bod 1.3 vypustením slov „alebo má odbornú prax najmenej dva roky na pracovisku držiteľa povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu“, bod 1.4 vypustením slov „alebo má odbornú prax najmenej dva roky na pracovisku držiteľa povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu“, bod 2.1 až 2.4, bod 3.1 až 3.4 vypustením slov vypustením slov „alebo má odbornú prax najmenej dva roky na pracovisku držiteľa povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu, § 21 ods. 2 písm. a) vypustením slov „má odbornú prax najmenej tri roky vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni alebo“. Odôvodnenie: Odborný zástupca ako garant zodpovedá za kvalitu poskytovania lekárenskej starostlivosti. V prípade, že ide o výučbovú lekáreň zodpovedá aj za kvalitu odbornej časti výučby študentov farmácie, dozerá na jej priebeh a posudzuje plnenie študijného programu (povinnej lekárenskej praxe). Ak je snaha zachovať požadovanú kvalitu poskytovania lekárenskej starostlivosti, ako aj odbornú výučbu študentov, tak len samotná, nikým nekontrolovateľná prax budúceho odborného zástupcu nemôže nahradiť špecializáciu, ktorá sa získava na základe špecializačného štúdia, podľa akreditovaného študijného programu a končí sa špecializačnou skúškou pred komisiou, kde preukáže atestant (možný budúci odborný zástupca) požadované vedomosti a zručnosti v danej špecializácii. Ustanovenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES nevylučujú možnosť členských štátov určovať ďalšie podmienky stanovujúce prístup k činnostiam vzťahujúcim sa na výkon regulovaných povolaní. Skúsenosti z praxe ukazujú na potrebu atestácii, pričom ich plnohodnotné alternovanie praxou (či už 3. resp. 5 ročnou) sa ukazuje ako nedostatočné. Prax ako taká by mala byť len predpokladom k získaniu špecializácie."

 

 

K tejto problematike bol uverejnený blog farmaceuta a 1. viceprezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa.

LINK: http://blog.etrend.sk/ondrej-sukel/2012/08/21/moj-podpis-tam-uz-je/


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre