Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

NOVELA ZÁKONA O ROZSAHU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VZP

Publikovaním v Zbierke zákonov SR nadobudol platnosť zákon č. 53/2015, ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe VZP a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Novela je účinná od 01.04.2015.

Novelou sa vymedzuje, ktoré úkony sú súčasťou zdravotného výkonu, a teda za ne nemožno vyberať poplatky od poistenca, pokiaľ sú plne hradené z VZP na základe zmluvy poskytovateľa s poisťovňou.

Konkrétne ide o úkony:

Novelou sa teda zrušujú napr. „prednostné vyšetrenia“ pacientov za poplatok. Poplatok nemožno vyberať ani za vypísanie receptu či potvrdenie priepustky do práce.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre