Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

NR SR PRIJALA ZÁKON O KOMISÁROVI PRE DETI A KOMISÁROVI PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Predmetom úpravy tohto zákona je úprava novovzniknutých inštitútov ochrany práv špecifických skupín, a to komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj zriadenie a úlohy Úradu komisára pre deti a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone na návrh Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Predmetom úpravy tohto zákona je úprava novovzniknutých inštitútov ochrany práv špecifických skupín, a to komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj zriadenie a úlohy Úradu komisára pre deti a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Dôvodom prijatia tejto právnej úpravy sú záväzky, ktoré pre Slovenskú republiku vplývajú z medzinárodných dohovorov Organizácie spojených národov (ďalej OSN), konkrétne Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Činnosť komisárov bude špecializovaná verejná ochrana práv. Špecializácia bude spočívať najmä v tom, že komisár sa v prípade detí bude zaoberať výlučne právami detí a komisár v prípade osôb so zdravotným postihnutím výlučne právami tejto skupiny uznanými v dohovoroch OSN. Samozrejme vrátane práv, ktoré sú okrem dohovorov vymedzené aj v Ústave SR.

Tento zákon vytvára podmienky na nezávislé pôsobenie komisárov, čo spočíva predovšetkým v oddelenom výkone oprávnení od iných orgánov s kompetenciami v oblasti ľudských práv, voľbe Národnou radou Slovenskej republiky, nezlučiteľnosti funkcií a financovaní prostredníctvom dotácie.

Právna úprava sa zaoberá aj otázkou akceptácie komisára reprezentatívnymi organizáciami v zmysle vyjadrenia ich postoja k osobe kandidáta ešte pred uskutočnením voľby. Zákon taktiež počíta s kompetenciou komisárov podávať oznámenia na príslušné výbory OSN v mene dieťaťa a v mene osôb so zdravotným postihnutím.

Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť funkcie Verejného ochrancu práv.

Zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre