Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Obzretie sa za medzinárodnou konferenciou "Aké princípy vládnu zdravotníctvu?"

Konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“, ktorú organizovala Komora pre medicínske právo MEDIUS v Košiciach sa stretla s obrovským záujmom odbornej verejnosti, medzi ktorých patrili poprední odborníci z odvetvia medicíny, práva, psychológie, teológie, ako aj z iných príbuzných odborov zo Slovenska, ako aj zo zahraničia.

Všetci prednášajúci a diskutéri sa podelili zo svojimi poznatkami a vedomosťami s ostatnými účastníkmi konferencie a pri živej diskusii, ktorá nasledovala po jednotlivých prednáškových blokoch účastníci diskutovali so svojimi postrehmi a názormi s prednášajúcimi a diskutérmi.

O všetkých výstupoch jednotlivých prednášajúcich a diskutérov sa môžete dozvedieť v zborníku „Aké princípy vládnu zdravotníctvu? právne, etické, ekonomické a psychosociálne aspekty zdravotnej starostlivosti“, ktorý bol vydaný v spolupráci s vydavateľstvom EUROKODEX.

Konferencia svojou odbornosťou, aktuálnosťou a atmosférou prevýšila aj tie najväčšie očakávania účastníkov, čoho dôkazom je aj skutočnosť, že už mnohí prisľúbili účasť na ďalšej konferencii, ktorú Komora pre medicínske právo MEDIUS pripravuje na zaujímavú, pútavú ale zároveň aj kontroverznú tému „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“, a to už 10.4.-11.4.2014 v Košiciach.

Touto cestou sa chceme poďakovať generálnemu partnerovi konferencie, ktorým bola Všeobecná zdravotná poisťovňa,

hlavným partnerom SAFS, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, h&h partners advokátska kancelária, MEDIWORX,

partnerom konferencie ADL, Medtronic, ProCare, Novartist, Zentiva, EuroKodex,

partnerom v spolupráci B-Komplex, REKOB, Slovenský pacient, J&T Banka, InaMed, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Nadácia Zrak, Chiesi, Bellatrix, 3M, Meditrade, Freeboard, Wine Shop, Slovak Mountain Guide, Caffé Trieste, Svet zdravia, UNLP Košice, Lekárnické listy,

mediálnym partnerom NUBIUM, epi.sk, TASR, Slovenský lekár, e-doktor.sk, Rabaka, energia.sk, EurActiv, Iura Edition, Kozmetika pre zdravie, Hotel YASMIN, mesačník ZEMPLÍN, OnepanDUO a TALKING PICTURES,

odborným partnerom Právnická fakulta UPJŠ Košice, Lekárska fakulta UPJŠ, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ústav státu a práva Akadémie věd ČR, Slovenská lekárnická komora, Slovenská lekárska komora, Slovenská komora ortopedických technikov, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora zubných technikov,

Naša úprimná vďaka patrí aj MUDr. Darine Sedlákovej, MPH, riaditeľka World Health Organization, country office in Slovakia, MUDr. Richardovi Rašimu, MPH, primátor mesta Košice a JUDr. Zuzane Zvolenskej, ministerka zdravotníctva SR za prevzatie záštity nad podujatím.

V neposlednom rade ďakujeme dobrovoľníkom a priateľom, bez ktorých by sme tak úspešnú a prospešnú akciu nemohli uskutočniť.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre