Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

ODPORÚČAME PUBLIKÁCIU: JUDr. Ivan Humeník, PhD. - MEDICÍNSKE PRÁVO A OCHRANA OSOBNOSTI

Chceli by sme Vás upozorniť že vydavateľstvo odbornej právnickej literatúry EUROKÓDEX vydáva začiatkom decembra 2011 knihu JUDr. Ivana Humeníka, PhD. s názvom MEDICÍNSKE PRÁVO A OCHRANA OSOBNOSTI. Cena publikácie ešte nie je stanovená, no každopádne ju portál pravo-medicina.sk odporúča každému čitateľovi našeho webu.

O KNIHE:

Medicína sa o človeka a o jeho zdravie zaujíma niekoľko tisícročí. Úzka prepojenosť tejto vednej disciplíny na ľudskú bytosť sa prejavuje aj tým, že každý medicínsky zákrok vo svojej podstate zasahuje do jej psychickej a fyzickej integrity.

Autor v predkladanej publikácii ponúka civilistický prístup k uchopeniu problematiky postavenia pacienta a ochrany jeho osobnostných práv v medicínskych činnostiach. Obsahom práce nie sú len teoretické úvahy o právnej úprave vybraných výkonov (transplantácie, sterilizácia, interrupcia, biomedicínsky výskum, asistovaná reprodukcia) ale predovšetkým praktický rozmer správneho postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Autor sa podrobne venuje problematike informovaného súhlasu, poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bez súhlasu, mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov, právnym aspektom povinnosti postupovať lege artis a následkom porušenia tejto povinnosti.

Predkladané dielo nie je iba právnym pojednaním, ale vo výraznej miere pracuje s odbornými zdrojmi z oblasti bioetiky a právnej filozofie.  Autor v práci vychádzal z množstva domácej a zahraničnej literatúry, ako aj z rozhodovacej činnosti slovenských a českých súdov a z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.
Kniha si vzhľadom na svoje interdisciplinárne zameranie nájde miesto v knižniciach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, advokátov, študentov práva/medicíny a môže byť vhodnou pomôckou pri rozhodovaní súdov v sporoch týkajúcich sa ochrany osobnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

link: http://www.eurokodex.sk/E-shop/Medicinske-pravo_E1599.aspx


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre