O komore

Zóna pre členov

Nová registrácia

Poslanie

 

Základným znakom kvalitného vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom je rovnocenné partnerstvo. Partnerstvo je charakteristické dôverou, vzájomným rešpektom ale aj dôrazom na dodržiavanie vzájomných práv a povinností.

 

Z rovnocenného partnerstva, v ktorom sa každý z partnerov správa zodpovedne, pretože pozná svoje postavenie a práva, profitujú všetky zúčastnené strany. Poskytovateľ kvalitným a bezpečným manažovaním pacienta buduje svoje dobré meno a pacientovu dôveru, čím získava ďalších spokojných pacientov. Pacient, ktorý pozná svoje práva, vytvára tlak na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby zlepšoval svoje služby, čím získava lepšiu zdravotnú starostlivosť. Sú to spojené nádoby.

 

Komora pre medicínske právo – MEDIUS vystupuje ako prostredník medzi poskytovateľom a pacientom. Našou víziou je prostredníctvom spolupráce s poskytovateľom a pacientom prispieť k vytvoreniu ich kvalitného partnerského vzťahu prospešného pre obe strany. Základnou podmienkou pre splnenie tohto poslania je to, aby obe strany poznali svoje práva a povinnosti. Jedine tak je možné predísť vzniku škôd, nerešpektovaniu práv pacienta, či práv zdravotníckeho pracovníka.

 

Za tým účelom Komora ponúka fyzickým a právnickým osobám členstvo spojené s viacerými výhodami, vykonáva vzdelávaciu činnosť, poskytuje konzultačné služby, organizuje konferencie a udeľuje certifikát Patient Friendly.

Poslanie | Základné informácie | Organizačná štruktúra | Dokumenty Komory | Kto môže byť členom | Prečo byť členom (výhody) | Podmienky členstva | Zoznam členovRegistrácia nového člena