Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

POZOR ZMENY! Diskusiu o domácich pôrodoch v BA začíname už o 17:00!

Diskutovať na tému domáce pôrody začneme už o 17:00!!! Druhá zmena sa týka miesta konania. Ostávame v KC Dunaj, ale vymenili sme miestnosť - namiesto Galérie sa presúvame do viac kapacitnej sály, ktorá je však na tom istom 4. poschodí, takže sa určite nájdeme :). Veríme, že táto zmena prispeje k vášmu väčšiemu komfortu na diskusii. Tešíme sa na Vás priatelia, už budúci utorok 10. novembra o 17:00 v KC Dunaj.

Pozvanie prijali:

 

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. - gynekológ a pôrodník, absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr sa atestoval v odbore Gynekológia-pôrodníctvo. V roku 2008 ukončil postgraduálne štúdium na Karlovej Univerzite v Prahe, kde mu bol udelený titul Ph.D. Na rovnakej univerzite v roku 2011 habilitoval z odboru Gynekológia pôrodníctvo a bol mu udelený titul „docent“, toho roku aj získal atestáciu z odboru Perinatológia a fetomaternálna medicína.
Od roku 2012 je súdnym znalcom pre odbor Zdravotníctvo farmácia, odvetvie Gynekológia pôrodníctvo.
Pôsobil aj ako vedecký sekretár Sekce perinatální medicíny České gynekologicko porodnické společnosti, predseda Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví České gynekologicko porodnické společnosti.
Momentálne pracuje ako prednosta Gynekologicko pôrodníckej kliniky FN Trnava Je autorom jednej monografie, jednej učebnice, štyroch doporučených postupov České gynekologicko porodnické společnosti a viac ako 50 zahraničných a domácich odborných textov.

 

Mgr. Hana Celušáková - psychologička, terapeutka, dula, v roku 1998 ukončila štúdium psychológie na FiF UK a začala pracovať ako psychologička v Psychiatrickej nemocnici P. Pinnela. V roku 2002 ukončila špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia a pokračovala vo vzdelávaní v psychoterapii v Prístupe zameranom na človeka (PCA Inštitút Ister). Certifikovaný študijný program v psychoterapii ukončila v roku 2009, je zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR.
Od roku 2006 sa venuje preventívnej a psychoterapeutickej práci s tehotnými ženami a ich rodinami v Centre pre rodinu Kvapka, lektoruje vzdelávanie v OZ Slovenské duly, publikuje na portáli rodinka.sk a v iných médiách, sprevádza ženy počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia aj ako dula. Je spoluautorkou a odbornou garantkou projektu Sprievodca pôrodnicami, ktorý vznikol v spolupráci rodinka.sk a HPI.

 

Mgr. Zuzana Candigliota - právnička, je advokátka v Českej republike, ktorá dlhodobo spolupracuje s Ligou lidských práv (www.llp.cz) a zaoberá sa zdravotníckym právom, najmä právom žien pri pôrode a povinným očkovaním. Spolupracovala na vzniku informačného webu pre pacientov www.ferovanemocnice.cz. V súčasnej dobe se podieľa na právnom zastupovaním prípadov domácich pôrodov pred Európskym súdom pre ľudské práva. Právam rodičiek i iným témam sa venuje na svojom blogu: http://candigliota.blog.respekt.cz/.

 

Mgr. Iveta Lazorová - prezidentka SKSaPA, v rokoch 1987 až 1995 pracovala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP J.A.Reimana v Prešove. V roku 1995 až 1997 pracovala na gynekologicko-pôrodníckej ambulancii, v roku 1997 až 2008 opäť na gynekologicko-pôrodníckom oddelení FNsP J.A.Reimana v Prešove na rôznych pracovných pozíciách – pôrodná asistentka pri lôžku, staničná pôrodná asistentka.
V rokoch 2009-2011 pracovala ako vedúca pôrodná asistentka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vo VNsP Levoča. Od roku 2012 pôsobila ako vedúca sestra Kliniky jednodňovej chirurgie Gynecology, s.r.o. V roku 1999 získala certifikát v kardiotokografii na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave. V roku 2010 absolvovala špecializačné štúdium na SZU v Bratislave v špecializácii Manažment v ošetrovateľstve a v roku 2011 získala špecializáciu na SZU v Bratislave v špecializačnom odbore Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve.
Venovala sa aj ďalším mimopracovným činnostiam. V rokoch 1997- 2001 psychofyzickej príprave na pôrod pri Ženskom oddelení I., NsP Prešov, v rokoch 2002 - 2008 psychofyzickej príprave na pôrod, OZ MYMAMY Prešov. V rokoch 2000- 2001 pôsobila ako externý vyučujúci SZŠ Prešov, kde vykonávala praktické cvičenia v pôrodníctve. V rokoch 2007- 2009 bola členkou pracovnej skupiny pre zavádzanie štandardov v ošetrovateľstve a pre certifikáciu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov. V rokoch 2002-2009 bola externým vyučujúcim klinických cvičení v pôrodnej asistencii na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulte zdravotníctva, Katedre pôrodnej asistencie.
Od roku 2008 do roku 2014 bola hlavnou odborníčkou MZ SR pre pôrodnú asistenciu. Pôsobí v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (od roku 2002 ), je členkou Rady SKSaPA a členkou prezídia SKSaPA. Momentálne pôsobí v pozícii prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Venuje sa publikačnej činnosti v problematike pôrodov a pôrodnej asistencie v odborných ošetrovateľských periodikách a v laických periodikách. Aktívne sa účastní zahraničných a celoslovenských odborných podujatí, organizuje odborné vzdelávacie podujatia pre sestry a pôrodné asistentky na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre