Činnosť

Zóna pre členov

Nová registrácia

pravo-medicina.sk

 

Jedným z najrozsiahlejších projektov, ktoré Komora realizuje je tvorba informačného portálu
www.pravo-medicina.sk.

Portál pravo-medicina.sk je komunikačnou platformou pre odbornú verejnosť zaoberajúcou sa medicínskym právom a bioetikou, no poskytuje významný priestor aj pre otázky pacientov. Prostredníctvom poradne môže dostať pacient základné právne usmernenie vo svojom probléme.

Portál obsahuje mnohé odborné články, judikatúru, upozorňuje na nové tituly s biomedicínsko – právnou problematikou a uverejňuje novinky z oblasti medicínskeho práva (domáce aj zahraničné).

Viac o tomto projekte sa dozviete v menu „Projekty“

Vzdelávanie | Certifikácia | pravo-medicina.sk | Projekty | Odporúčame | Galéria