Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Priblíženie prvého dopoludňajšieho bloku druhého konferenčného dňa

Konferencia Reprodukčné práva ženy v centre záujmu sa uskutoční 10. a 11. apríla 2014 v Konferenčnej sále - KOŠICE HOTEL, Moldavská cesta II. 51, Košice.

Prvý doobedňajší blok druhého konferenčného dňa sa bude niesť v duchu hľadania konsenzu v kľúčových otázkach reprodukčnej medicíny.


Po privítaní účastníkov a otvorení druhého dňa vystúpi ako prvý so svojím príspevkom Is evangelism moral in healthcare? Good healthcare in the perspective of Catholic Social Teaching (Je evanjelizácia v zdravotnej starostlivosti morálna? "Dobrá" zdravotná starostlivosť v chápaní katolíckeho sociálneho učenia) Prof. dr. A.H.M. Frederic van Iersel. Pán profesor je súčasným diakonom katolíckej cirkvi a vo svojej prednáške sa zameria na otázku, čím môže evanjelizácia prispieť k zlepšeniu ľudského rozmeru v zdravotnej starostlivosti. Nasledovať bude hlavný knihovník a archivár Svätej cirkvi rímskej, pán Msgr. Jean-Louis Bruguès, O.P. ktorý prednesie príspevok s názvom La Conscience. Ce Dieu qui parle au cœur de l’homme (Svedomie. Boh, ktorý hovorí k srdcu človeka). Téma sa v intenciách kresťanského myslenia bude bližšie venovať fenoménu individuálneho svedomia v živote človeka.


Na uvedené témy následne nadviaže prednáška pod názvom Farmaceut ako zdravotnícky pracovník a výhrada vo svedomí  od autoriek PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. a PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH. Nosnou tézou bude vysoko aktuálna myšlienka možnosti uplatňovať si výhrady vo svedomí farmaceutickými pracovníkmi.


Rektor a spoluzakladateľ Kolégia Antona Neuwirtha, Dr. Martin Luterán zakončí prednáškovú časť dopoludňajšieho bloku druhého konferenčného dňa príspevkom s názvom Konflikt práva na súkromie a hodnoty nenarodeného ľudského života v rozhodnutí Ústavného súdu SR: kritická reflexia. Priestor bude venovaný kritickej analýze, na odborných fórach mnohokrát pertraktovaného, nálezu Ústavného súdu SR, v ktorom súd riešil otázku ochrany ľudského života už pred narodením a vyvažovania práva na súkromie ženy a prišiel k záveru, že umelý potrat v prvom trimestri tehotenstva je v súlade s ústavou.


Prvý doobedňajší blok druhého konferenčého dňa uzavrie podnetná diskusia účastníkov s prednášajúcimi. Veríme, že aj tento diskusný blok bude svojimi príspevkami, prednášajúcimi a diskutérmi nesmierne zaujímavý, pútavý a iste ponúkne rôznorodé názorové spektrum na danú problematiku, na základe ktorého každý účastník bude môcť získať nové poznatky, vytvoriť si názor, ktorý môže v rámci diskusného panelu predniesť aj ostatným účastníkom a živo o témach diskutovať. Pritom ide len o jeden z mnohých blokov, v ktorých vystúpia ďalší významný odborníci zo svojich odvetví, ktorí sa radi podelia so svojimi poznatkami a skúsenosťami s každým účastníkom konferencie.


Zároveň Vám dávame do pozornosti, že všetky cudzojazyčné prednášky budú účastníkom na mieste tlmočené do slovenského jazyka.

Neváhajte, zaregistrujte sa na www.konferencia-medius.sk a získajte neoceniteľné a praktické rady, poznatky, skúsenosti, názory, ktoré budú pre Vašu prax, ale aj osobný život viac ako prínosné. Počet voľných miest je obmedzený!


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre