Komora pre medicínske právo - MEDIUS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Projekty

Zóna pre členov

Nová registrácia

Projekt sestry

 

„Zvyšovanie prestíže sestier v spoločnosti a podpora ich právneho povedomia v zdravotníckej praxi“

 

Doba realizácie : január 2014 – december 2014

 

—Generálny Sponzor projektu: Johnson & Johnson, s.r.o.

 

 

—Partneri :

—Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Svet zdravia a.s.—

Nemocnica - Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica

—Nemocnica Poprad, a.s.

—Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

—Advokátska kancelária H&H partners

—Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety

—Mediálny partner NUBIUM

 

DÔVOD REALIZÁCIE PROJEKTU

 

—44 646 registrovaných zdravotníckych pracovníkov v povolaní sestry

—27 617 je členkami komory sestier a pôrodných asistentiek

—mnohé sestry nemajú dostatočné právne povedomie (z dôvodu absencie špecializovaného právneho vzdelávania ako aj ťažšieho prístupu k vzdelávaniu)

—zvýšiť ich ochranu ako aj ochranu pacienta a poskytovateľa

—klesajúca ochota študovať daný zdravotnícky odbor

—v systéme chýba skoro 16 000 sestier

 

 

HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU

 

—1. PR kampaň „sestra a pôrodná asistentka“(komunikácia o dôležitosti a hodnote povolania sestry, zvýraznenie pozitívnych emotívnych aspektov ich práce, zvýšenie povedomia a atraktívnosti tohto povolania v spoločnosti a motivácia vyjadriť vďačnosť sestrám)

—2. Právno-psychologicko-bioetické vzdelávacie podujatia pre sestry (v spolupráci SKSaPA vzdelávaci forma : prezenčné, dištančné prostredníctvom webinárov a elearningu, online právne poradenstvo)

 

PR KAMPAŇ PROJEKTU

 

Prvá vlna (začne február/marec 2014)

—spustenie portálu www.podakujsestre.sk

—vytvorenie marketingových materiálov o projekte

—distribúcia materiálov do priestorov poskytovateľov zdr. starostlivosti

—kampaň bude vyzývať pacienta ako aj spoločnosť poďakovať a vyjadriť pozitívnu skúsenosť o sestre

—spustenie komunikácie pomocou newsletterov

 

Druhá vlna (september/október 2014)

— bilboardová kampaň na území SR

 

 

MERATEĽNOSŤ PR KAMPANE

 

—v slovenských printových/elektronických médiach 2 rozhovory a 4 tlačové správy

—2 tlačové konferencie

—20 000 vstupov na stránku www.podakujsestre.sk

—v rámci bilboardovej kampane 30 bilboardov v rámci SR

—vyvesiť 600 ks plagátov A3

—vyvesiť 200 ks plagátov A2

—distribuovať 30 000 letákov A5 v priestoroch zdravotníckych zariadení

 

 

INTERDISCIPLINÁRNE VZDELÁVANIE PRE SESTRY

 

—multidisciplinárne vzdelávanie zabezpečí komplexný prehľad a orientáciu v základných právach a povinnostiach zdravotníckych pracovníkov

 

—ľahko dostupné a zrozumiteľné

 

 

CIELE VZDELÁVANIA

 

—zvýšenie istoty a sebavedomie pri výkone povolania sestry a zabráni vyhoreniu, ktoré je často spôsobené aj neistotou v činnosti a strachom z pochybenia

—dostatočné ozrejmenie si aplikovania informovaného súhlasu, správneho informovania pacienta, zachovávania mlčanlivosti ako aj správneho uchovávania informácií

 

 

FORMY VZDELÁVANIA

 

—E-learning (zverejnená na portáli www.pravo-medicina.sk/elearning , umožníme sestre z pohodlia domova absolvovať kurz na zvolenú tému)

—Webináre (celkový počet 4, ktoré budú zverejnená na portáli www.pravo-medicina.sk/elearning)

—Právna poradňa (bezplatná právna poradňa pre sestry zverejnená na portáli www.podakujsestre.sk )

—Prezenčná forma (v spolupráci SKSaPA v priestoroch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pripravených 4 vzdelávacích tém)

—vzdelávacie aktivity budú akreditované komorou sestier

—4 základné vzdelávacie témy

 

 

VZDELÁVACIE KURZY

PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA

 

—každý kurz bude lektorovaný 2 lektormi z oblasti právo/bioetika/psychológia

—doba trvania : 120min

—témy kurzov :

—1. Postavenie sestry a pôrodnej asistentky v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti – sestra ako zdravotnícky pracovník a ako zamestnanec

—2. Etika v povolaní – povolanie k etike

—3. Informovaný súhlas – základné východiská a princípy inštitútu a osobitné/extrémne situácie (nespôsobilí pacienti/deti/pacienti v bezvedomí)

—4. Profesijná zodpovednosť za výkon zdravotníckeho povolania (zodpovednosť za výkon zdravotníckeho povolania v rizikových situáciách)

 

 

MERATEĽNOSŤ VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

 

—zrealizovať 8 kurz prezenčného vzdelávania (160 účastníkov)

—200 účastníkov absolvovalo elearnigové vzdelávanie

—16 000 účastníkov vzhliadlo webináre

—min. 66 otázok v právnej poradniFotogalériu ako aj samotný videozáznam nájdete v sekcií galérii

Dokumenty na stiahnutie

Fotografie k zobrazeniu

   

Žiadne kategórie ešte neboli definované.
pravo-medicina.sk | Medicínske právo "inak" | Projekt sestry | Workshopy | Universitatis disputationes