Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Projekt univerzitných dišpút máme úspešne za sebou

V mesiaci október a november 2015 Komora pre medicínske právo – MEDIUS usporiadala v rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015 šesť diskusií pod titulom "Potrebujeme alternatívu aj v medicíne?". Projekt bol určený študentom (predovšetkým študentom práva a medicíny), s ktorými odborníci - z akademickej oblasti aj praxe, diskutovali v dvoch mestách - v Bratislave a v Košiciach.

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES je vzdelávací projekt, ktorý Komora pre medicínske právo – MEDIUS zrealizovala už štvrtý rok. Jeho cieľom je vytvoriť platformu pre stretávanie sa rôznych odborov, študentov, akademikov a odborníkov nad spoločenskými otázkami, ktoré sa týkajú a zároveň presahujú odvetvie medicínskeho práva.

 

Tento rok záštitu nad projektom prevzali rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. a rektor Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach,  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.. Realizáciu projektu umožnila podpora generálneho partnera, spoločnosti GlaxoSmithandKline, ako aj ďalších partnerov – h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o., Košice; Lekárska a Právnicka fakulta UPJŠ ako aj študentská organizácia ELSA Slovensko, Košice.

 

Celý projekt sa tešil obľube a hojnej účasti, celkovo sa diskusií zúčastnilo viac ako 650 účastníkov, prevažne mladých ľudí, študentov. Tejto účasti iste pomohla propagácia projektu, a to najmä cez facebook stránku Komory pre medicínske právo – MEDIUS https://www.facebook.com/UniversitatisDisputatione/ , kde bol vďaka fanúšikom stránky dosah príspevkov v mesiacoch október - november 2015 pravidelne nad 1000 zobrazení. Oslovili sme rôzne študentské organizácie a občianske združenia, ktoré boli projektom a jeho témou nadšené a tak sa prípevky a aktuality posúvali ďalej aj cez tieto kanály. V neposlednom rade, neraz samotní prednášajúci propagovali projekt medzi svojimi kruhmi, čo určite závažilo u mnohých študentov a priaznivcov tém.

 

 Každá z diskusií stavala na interdisciplinárnosti, preto do každého panela zasadli hostia nazerajúci na problematiku z pohľadu rôznych odborov. Aj z tohoto dôvodu bola každá zo šiestich diskusií jedinečná.  Všetci debaty moderovala Mgr. Bc. Zuzana Zoláková, právnička, ktorá sa venuje medicínskemu právu.

 

Z pohľadu organizátorov išlo o mimoriadne vydarený ročník, či už išlo o témy, obsah a účasť na diskusiách. Všetkým, na projekte zapojeným – zúčastneným, ďakujeme, najmä generálnemu partnerovi spoločnosti GlaxoSmithandKline, vďaka ktorému sme projekt mohli zrealizovať aj v roku 2015.

Tešíme sa o rok!


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre