Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Seminár zameraný na pacientske kauzy

Už o dva týždne sa uskutoční Právny Seminár Medius: Právna zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Máte možnosť vypočuť si atraktívne prednášky, ktoré čerpajú z praxe skúsených právnikov, ktorí sa dlhodobo venujú medicínskemu právu a stoja za viacerými zmenami zdravotníckej legislatívy.

Nech sa páči, prihlásiť sa môžete TU.

Na seminári budete mať možnosť vypočuť si atraktívne prednášky, ktoré čerpajú z praxe skúsených právnikov, zamerané na oblasť medicínskeho práva.

Jeden z autorov Komentára k zákonu o zdravotnej starostlivosti JUDr. Ivan Humeník, PhD. vo svojej prednáške poukáže na pacientske kauzy Slovenska: vybrané situácie zodpovednosti poskytovateľa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. JUDr. Ivan Humeník, PhD. sa dlhodobo venuje medicínskemu právu, nižšie prikladáme komplexnejší osobný profil.

 

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právnickú fakultu vyštudoval v Trnave (2003). Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia sa vrátil do Košíc kde vykonával právnickú prax vo viacerých neziskových organizáciách a neskôr v oblasti advokácie. V roku 2006 získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave titul JUDr. a roku 2011, pod vedením prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc., obhájil na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach dizertačnú prácu týkajúcu sa ochrany osobnostných práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a bol mu udelený titul PhD.. Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach vedie predmet “Klinika medicínskeho práva”. Okrem akademickej činnosti vykonáva advokátsku prax v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a podieľa sa na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval. Je autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva. Je členom redakčnej rady Časopisu zdravotnického práva a bioetiky vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu Slovenský lekár. Je autorom monografie “Ochrana osobnosti a medicínske právo” (2011), editorom zborníka “Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania” (2011) a spolueditorom medzinárodného zborníka “Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky” (2012) a zborníka Aké princípy vládnu zdravotníctvu (2013) a zborníka “Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu (2014). Je vedúcim autorského kolektívu k prvému komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H. BECK). Okrem advokátskej a akademickej činnosti sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre