Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Spolupráca s partnermi

 

Vzdelávacie aktivity Komory ako organizovanie konferencií, odborných workshopov a interaktívnych diskusií, sú realizované v spolupráci s viacerými partnermi.

Zámerom Komory je sieťovanie subjektov ktoré sa zaoberajú medicínskym právom, bioetikou, resp. inými odbormi, ktoré sú konfrontované v rámci starostlivosti o človeka a jeho zdravie. Týmto sa Komora snaží vytvárať podnetné prostredie pre vedenie tvorivej diskusie o danej problematike.

Má Vaša organizácia záujem s nami spolupracovať pri realizovaní vzdelávacieho, či vedeckého projektu z oblasti medicínskeho práva či bioetiky? Kontakujte nás emailom na adrese office@medius.sk.
 

Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi