Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

"Transplantačná" novela zákona o zdravotnej starostlivosti

Upozorňujeme Vás na aktualizáciu textu právneho predpisu pôvodne vydaného v Zbierke zákonov pod č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. Dochádza k transpozície smernice EPaR, ktorej cieľom je zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť ľudských orgánov určených na transplantáciu.

Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá z dôvodu transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu.

V súčasnosti nie sú legislatívne upravené podrobnosti o zabezpečení kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu. Preto sa ustanovujú jasné a konkrétne povinnosti pre poskytovateľov, ktorí vykonávajú transplantácie orgánov a kompetencie pre Ministerstvo zdravotníctva v súlade s požiadavkami na zabezpečenie kvality a bezpečnosti pri transplantáciách orgánov.

 

Súčasťou materiálnu schvaľovaného v NR SR boli aj Návrh výnosu o podrobnostiach o charakteristike orgánu, charakteristike darcu, označovaní prepravného kontajnera, zázname o odobratých orgánoch, zázname o transplantovaných orgánoch a Návrh výnosu, ktorým sa ustanovujú náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky.
 


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre