Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

 

Vzdelvanie je jednm zo zkladnch poslan Komory. Uveden pramen z nho presved?enia, e zdravmu prostrediu v ktorom sa poskytuje zdravotn starostlivos? bezprostredne napomha, e poskytovate? a pacient maj informcie o svojich prvach a povinnostiach.


Informovan osoba doke lepie predchdza? rizikm svojho povolania, m nskok pred svojou konkurenciou a je schopn ponka? sluby s vysokou pridanou hodnotou.

Zameranie
Aj ke? je vzdelvanie realizovan Komorou zameran pecilne na zdravotnckych pracovnkov, je mon na zklade dohody pripravi? kurzy aj pre rzne druhy pacientskch organizci.

Obsah trningovch modulov
Komora ponka vlastn trningov kurzy, ktorch tmy s uveden niie. S?asne je mon pripravi? trningov modul pod?a zadania objednvate?a.

Metodika
Pri vzdelvan vyuvame interaktvne metodiky a multimedilnu techniku. Nejedn sa teda o klasick prednku, ale o aktvnu interakciu medzi lektorom a ?astnkmi kurzu. Kad ?astnk m monos? predmetn tmu zai? prostrednctvom modelovch prpadov, argumenta?nch cvi?en a podobne.
Vzdelvanie je realizovan prezen?nou formou (klasick trning) alebo ditan?nou formou (eLearning).

Vstup
?astnk o spenom absolvovan kurzu zska potvrdenie (certifikt).

?alie informcie a objednvky
Podrobnejie informcie o vzdelvan, ako aj intrukcie tkajce sa objednania vzdelvacieho kurzu je mon zska? zaslanm dotazu na emailov adresu vzdelavanie(at)medius.sk.


Komora ponúka nasledovné tréningové moduly:


Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi